zwart

Betekenis zwart

De betekenis van zwart is: "bijvoeglijk naamwoord1met de meest donkere kleur: zo zwart als roet, git ;het zwarte rasde negers;zwarte muziekdoor negers gemaakte muziek met een sterk ritme;het zag er zwart van de mensenhet was vol mensen;een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ...een tijd van weinig verheffende gebeurtenissen;de zwarte aardevruchtbare streek in Rusland;de zwarte doodbenaming voor de pest in de middeleeuwen, vooral de grote pestepidemie in Europa rond 1348;zwarte doosluchtvaart vluchtrecorder;zwart gatastronomie (hypothetisch) object in het heelal, waarvan de aantrekkingskracht zo groot is dat niets, óók geen licht, van dit object kan ontsnappen;zwart zien van de hongermager en grauw zijn van honger;de zwarte kunst(soms aaneengeschreven: zwartekunst ) toverij;iemand zwart makenlelijke dingen van iemand zeggen;zwart op witeen schriftelijk bewijs;zwart op witlekkernij bestaande uit salmiakpoeder met een zoetstof;zwarte weduwezeer giftige spinnensoort, waarvan het vrouwtje het mannetje na de paring opeet;Zwarte Piet zie bij Piet ; zie ook bij zaad ;2onwettig, verboden;zwarte handelbij distributie en prijsregeling: sluikhandel tegen hogere dan de voorgeschreven prijzen;zwart kopenin de zwarte handel;zwarte lonenlonen die betaald worden op onwettige wijze, vooral die niet zijn aangemeld bij de belastingdienst;zwarte prijzendie in de zwarte handel besteed worden;zwart werkwerk waarvoor zwart loon wordt betaald;zwart geldinkomsten waarvan geen opgave is gedaan bij de belastingdienst;3vuil: wat een zwarte handen! ;4somber: de dingen zwart inzien ;zwart kijkena) somber; b) nors, onvriendelijk;een zwarte dag voor ...een dag met heel onaangename gebeurtenissen voor ...;5 vooral in België fascistisch; ook fout (tijdens de oorlog): hij is in de oorlog zwart geweest ; zie ook bij zwarte
clandestien, illegaal, onwettig, verbodengekleurd, donkerfascistisch, foutdonker, duistervuilsombersabel
".

Defenitie zwart

De definitie van zwart is: "bijvoeglijk naamwoord1met de meest donkere kleur: zo zwart als roet, git ;het zwarte rasde negers;zwarte muziekdoor negers gemaakte muziek met een sterk ritme;het zag er zwart van de mensenhet was vol mensen;een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ...een tijd van weinig verheffende gebeurtenissen;de zwarte aardevruchtbare streek in Rusland;de zwarte doodbenaming voor de pest in de middeleeuwen, vooral de grote pestepidemie in Europa rond 1348;zwarte doosluchtvaart vluchtrecorder;zwart gatastronomie (hypothetisch) object in het heelal, waarvan de aantrekkingskracht zo groot is dat niets, óók geen licht, van dit object kan ontsnappen;zwart zien van de hongermager en grauw zijn van honger;de zwarte kunst(soms aaneengeschreven: zwartekunst ) toverij;iemand zwart makenlelijke dingen van iemand zeggen;zwart op witeen schriftelijk bewijs;zwart op witlekkernij bestaande uit salmiakpoeder met een zoetstof;zwarte weduwezeer giftige spinnensoort, waarvan het vrouwtje het mannetje na de paring opeet;Zwarte Piet zie bij Piet ; zie ook bij zaad ;2onwettig, verboden;zwarte handelbij distributie en prijsregeling: sluikhandel tegen hogere dan de voorgeschreven prijzen;zwart kopenin de zwarte handel;zwarte lonenlonen die betaald worden op onwettige wijze, vooral die niet zijn aangemeld bij de belastingdienst;zwarte prijzendie in de zwarte handel besteed worden;zwart werkwerk waarvoor zwart loon wordt betaald;zwart geldinkomsten waarvan geen opgave is gedaan bij de belastingdienst;3vuil: wat een zwarte handen! ;4somber: de dingen zwart inzien ;zwart kijkena) somber; b) nors, onvriendelijk;een zwarte dag voor ...een dag met heel onaangename gebeurtenissen voor ...;5 vooral in België fascistisch; ook fout (tijdens de oorlog): hij is in de oorlog zwart geweest ; zie ook bij zwarte
clandestien, illegaal, onwettig, verbodengekleurd, donkerfascistisch, foutdonker, duistervuilsombersabel
".