zwangerschaps-en bevallingsverlof

Betekenis zwangerschaps-en bevallingsverlof

De betekenis van zwangerschaps-en bevallingsverlof is: "periode warrin de werkneemster geen arbeid mag verrichten...
Verlof waarop een vrouw gedurende een aaneengesloten periode voor en/of na de bevalling recht heeft, zulks in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken (Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19.10.92; PB L 348/1)
".

Defenitie zwangerschaps-en bevallingsverlof

De definitie van zwangerschaps-en bevallingsverlof is: "periode warrin de werkneemster geen arbeid mag verrichten...
Verlof waarop een vrouw gedurende een aaneengesloten periode voor en/of na de bevalling recht heeft, zulks in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken (Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19.10.92; PB L 348/1)
".