zuur

Betekenis zuur

De betekenis van zuur is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1scherp, vaak fris van smaak: zure appelen, melk ;zure regenregen, bij uitbreiding neerslag, waarvan het zuurgehalte hoger is dan van nature mag worden verwacht;2 te nat;3 figuurlijk onvriendelijk, onaangenaam: zuur kijken ; een zuur gezicht ;iem. het leven zuur makeniem. dwars zitten, tegenwerken, moeilijkheden bezorgen;dat zal hem zuur opbrekendaar zal hij de vervelende gevolgen nog wel van ondervinden;4met veel moeite: zuur verdiend geld ; zie ook bij 3 bom (bet 1) en druif ;IIhet -woordzuren1scheikundige verbinding (o.a. gekenmerkt doordat er waterstof in voorkomt);2middel om spijzen e.d. zuur te maken: iets in het zuur leggen ;3maagsap, oprisping daarvan: het zuur hebben ;4moeilijkheden, verdriet;`s levens zoet en zuurhet aangename en het onaangename
a) kwalificatie van de elementaire smaak die wordt veroorzaakt door waterige oplossingen van de meeste zuren (bij voorbeeld citroenzuur, melkzuur, en wijnsteenzuur); b) kwalificatie van de eigenschap van zuivere of gemengde stoffen die bij het proeven deze smaak veroorzaakt
rins, wrang, zerp, zurigkorzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk, stuursacidummaagsapmoeilijkheden, verdriet
".

Defenitie zuur

De definitie van zuur is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1scherp, vaak fris van smaak: zure appelen, melk ;zure regenregen, bij uitbreiding neerslag, waarvan het zuurgehalte hoger is dan van nature mag worden verwacht;2 te nat;3 figuurlijk onvriendelijk, onaangenaam: zuur kijken ; een zuur gezicht ;iem. het leven zuur makeniem. dwars zitten, tegenwerken, moeilijkheden bezorgen;dat zal hem zuur opbrekendaar zal hij de vervelende gevolgen nog wel van ondervinden;4met veel moeite: zuur verdiend geld ; zie ook bij 3 bom (bet 1) en druif ;IIhet -woordzuren1scheikundige verbinding (o.a. gekenmerkt doordat er waterstof in voorkomt);2middel om spijzen e.d. zuur te maken: iets in het zuur leggen ;3maagsap, oprisping daarvan: het zuur hebben ;4moeilijkheden, verdriet;`s levens zoet en zuurhet aangename en het onaangename
a) kwalificatie van de elementaire smaak die wordt veroorzaakt door waterige oplossingen van de meeste zuren (bij voorbeeld citroenzuur, melkzuur, en wijnsteenzuur); b) kwalificatie van de eigenschap van zuivere of gemengde stoffen die bij het proeven deze smaak veroorzaakt
rins, wrang, zerp, zurigkorzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk, stuursacidummaagsapmoeilijkheden, verdriet
".