zo

Betekenis zo

De betekenis van zo is: "Ibijwoord1op deze wijze: gaat dat zo? ; goed zo? ; het zij zo ;hoe zo?waarom?;het is zohet is waar;2in die mate: hij is zo rijk dat hij zich alles veroorloven kan ; hij was niet zo goed, of hij moest mee ;3in hoge mate: ik ben er zo mee in mijn schik ;4dadelijk, onmiddellijk: hij komt zo ; zo uit de pan ;dat kun je zo krijgenzonder bijzondere moeite;zo maarzonder aarzelen of nadenken, zonder bijzondere bedoeling, zonder met bezwaren te rekenen;6 even geleden: ik heb haar zo nog gezien ;7 ongeveer;zo rond de kerstom en nabij het Kerstmis, in de kersttijd;8 Zuid-Nederlands :zo een of zo`nzulk(e): zijn wij dan zo`n toffe jongens? ;IItussenwerpseluitroep van voldoening, verbazing e.d.: zo, dat is klaar ; zo, is hij getrouwd? ;IIIvoegwoord1 vooral Zuid-Nederlands indien, als: zo mogelijk zal deze regeling voor 1 januari al ingaan ;zo nietals dat niet het geval is;Zuid-Nederlands : we zouden ons zorgen hebben gemaakt, zo we dit geweten hadden ;2ter inleiding van een vergelijking: zo vader, zo zoon ; zo goed als ze is in wiskunde, zo slecht is ze in talen ;3overeenkomstig, naar: zo ik hoor ben je al enige tijd ziek2zode -woordzooien= zooi ; zie ook bij zootje
aldus, als, dienovereenkomstig, zoals, zodoendeals, ingeval, indiendadelijk, onmiddellijk, zometeenongeveer
".

Defenitie zo

De definitie van zo is: "Ibijwoord1op deze wijze: gaat dat zo? ; goed zo? ; het zij zo ;hoe zo?waarom?;het is zohet is waar;2in die mate: hij is zo rijk dat hij zich alles veroorloven kan ; hij was niet zo goed, of hij moest mee ;3in hoge mate: ik ben er zo mee in mijn schik ;4dadelijk, onmiddellijk: hij komt zo ; zo uit de pan ;dat kun je zo krijgenzonder bijzondere moeite;zo maarzonder aarzelen of nadenken, zonder bijzondere bedoeling, zonder met bezwaren te rekenen;6 even geleden: ik heb haar zo nog gezien ;7 ongeveer;zo rond de kerstom en nabij het Kerstmis, in de kersttijd;8 Zuid-Nederlands :zo een of zo`nzulk(e): zijn wij dan zo`n toffe jongens? ;IItussenwerpseluitroep van voldoening, verbazing e.d.: zo, dat is klaar ; zo, is hij getrouwd? ;IIIvoegwoord1 vooral Zuid-Nederlands indien, als: zo mogelijk zal deze regeling voor 1 januari al ingaan ;zo nietals dat niet het geval is;Zuid-Nederlands : we zouden ons zorgen hebben gemaakt, zo we dit geweten hadden ;2ter inleiding van een vergelijking: zo vader, zo zoon ; zo goed als ze is in wiskunde, zo slecht is ze in talen ;3overeenkomstig, naar: zo ik hoor ben je al enige tijd ziek2zode -woordzooien= zooi ; zie ook bij zootje
aldus, als, dienovereenkomstig, zoals, zodoendeals, ingeval, indiendadelijk, onmiddellijk, zometeenongeveer
".