zitten

Betekenis zitten

De betekenis van zitten is: "` zit - ten(zat, 1 onovergankelijk h. en is, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onovergankelijk h. gezeten)1zich in een bepaalde houding op een stoel, bank e.d. bevinden: gaat u zitten ; voorts in uiteenlopende betekenissen:in het bestuur zittenlid zijn van het bestuur;blijven zittenniet naar een hogere klas bevorderd worden;iemand laten zittenin de steek laten;het er niet bij laten zittenmaatregelen nemen;iets niet op zich laten zittener niet in berusten, wraak nemen;zich niet op zijn kop laten zittenniet de baas over zich laten spelen;ze zat er erg meewas er erg verlegen mee;2in de gevangenis zitten: hij heeft een jaar gezeten ;3zich bevinden, zijn; waar zit die jongen toch? ; in de schuld zitten ; in verlegenheid zitten ; het zit in de familie ; dat schrift zit vol vlekken ;er zit niet veel bijhij heeft niet veel hersens, niet veel belangstelling of ontwikkeling;er zit wat voor `m ophij zal heel wat straf krijgen;het zit eraanze hebben heel wat geld;hoe zit dat?hoe is het daarmee gesteld?;waar zit het `m in?wat is de oorzaak?;het zit `m niet gladhet valt hem niet gemakkelijk;er zit niets anders oper is geen andere mogelijkheid;ik zie het niet zittenik kan me er niet mee verenigen of ik zie geen andere mogelijkheid (tot oplossing) er in;laat maar zittena) besteed er maar geen aandacht aan, laat het maar zoals het is; b) dit hoef je niet te betalen of terug te geven;het zit eraan te komeninformeel het komt eraan, men is er mee bezig;4steken: de splinter bleef in zijn vinger zitten ;dat zit nogdat is de vraag nog;5 bevestigd zijn: als dat maar zo blijft zitten ;6 passen, kleden: die jas zit goed ;7erin zittente verwachten zijn: het zit er (dik) in dat hij die afspraak vergeten is
vertoeven, zich bevinden, zijnneerzijgenbrommenpassen
".

Defenitie zitten

De definitie van zitten is: "` zit - ten(zat, 1 onovergankelijk h. en is, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onovergankelijk h. gezeten)1zich in een bepaalde houding op een stoel, bank e.d. bevinden: gaat u zitten ; voorts in uiteenlopende betekenissen:in het bestuur zittenlid zijn van het bestuur;blijven zittenniet naar een hogere klas bevorderd worden;iemand laten zittenin de steek laten;het er niet bij laten zittenmaatregelen nemen;iets niet op zich laten zittener niet in berusten, wraak nemen;zich niet op zijn kop laten zittenniet de baas over zich laten spelen;ze zat er erg meewas er erg verlegen mee;2in de gevangenis zitten: hij heeft een jaar gezeten ;3zich bevinden, zijn; waar zit die jongen toch? ; in de schuld zitten ; in verlegenheid zitten ; het zit in de familie ; dat schrift zit vol vlekken ;er zit niet veel bijhij heeft niet veel hersens, niet veel belangstelling of ontwikkeling;er zit wat voor `m ophij zal heel wat straf krijgen;het zit eraanze hebben heel wat geld;hoe zit dat?hoe is het daarmee gesteld?;waar zit het `m in?wat is de oorzaak?;het zit `m niet gladhet valt hem niet gemakkelijk;er zit niets anders oper is geen andere mogelijkheid;ik zie het niet zittenik kan me er niet mee verenigen of ik zie geen andere mogelijkheid (tot oplossing) er in;laat maar zittena) besteed er maar geen aandacht aan, laat het maar zoals het is; b) dit hoef je niet te betalen of terug te geven;het zit eraan te komeninformeel het komt eraan, men is er mee bezig;4steken: de splinter bleef in zijn vinger zitten ;dat zit nogdat is de vraag nog;5 bevestigd zijn: als dat maar zo blijft zitten ;6 passen, kleden: die jas zit goed ;7erin zittente verwachten zijn: het zit er (dik) in dat hij die afspraak vergeten is
vertoeven, zich bevinden, zijnneerzijgenbrommenpassen
".