zin

Betekenis zin

De betekenis van zin is: "de -woord (mannelijk)in bet 4, 5, 6 zinnen1betekenis; nut; doel: in welke zin is dat bedoeld? ; wat is de zin van het leven ; de letterlijke en figuurlijke zin van een woord ; in eigenlijke zin ; in de ruimste zin des woords ;dat heeft geen zindat heeft niet het gewenste resultaat;in zekere zin is het verkeerdin een opzicht;in engere zinin beperkte betekenis;2lust, trek, begeerte: hij had er geen zin in ; zijn eigen zin doen ; gaat het naar uw zin? ; men kan het niet ieder naar de zin maken ;iets kwaads in de zin hebbenvoornemens zijn iets kwaads te doen;`s mensen zin is `s mensen leven of een mens z`n zin is een mens z`n levenlaat iem. maar doen waar hij zin in heeft;van zins zijn, Zuid-Nederlands : van zin zijn of zinnens zijnvan plan zijn;3gevoel: hij heeft geen zin voor humor ;4zintuig: de vijf zinnen ; algemeen geestelijke vermogens:al zijn zinnen op iets zetteniets hevig begeren of voortdurend in zijn gedachten met iets bezig zijn;van zijn zinnen beroofd zijnvan zijn verstand beroofd;dat kwam mij in de zinin de gedachte;5 mening, inzicht;zoveel hoofden, zoveel zinnenieder heeft zijn eigen mening;6 volzin, een of meer woorden die een zelfstandig afgerond geheel vormen;7in deze of die zinop deze (die) manier, in deze (die) geest: na de besprekingen werd het artikel in deze zin gewijzigd
Inhoud van een woord of een samenstel van woorden
bedoeling, intentie, betekenis, doelnutanimo, gading, meug, puf, smaak, voorliefde, begeerte, gezindheid, goesting, liefhebberij, lust, neiging, trek, wilzintuiggevoelinzicht, meningvolzin
".

Defenitie zin

De definitie van zin is: "de -woord (mannelijk)in bet 4, 5, 6 zinnen1betekenis; nut; doel: in welke zin is dat bedoeld? ; wat is de zin van het leven ; de letterlijke en figuurlijke zin van een woord ; in eigenlijke zin ; in de ruimste zin des woords ;dat heeft geen zindat heeft niet het gewenste resultaat;in zekere zin is het verkeerdin een opzicht;in engere zinin beperkte betekenis;2lust, trek, begeerte: hij had er geen zin in ; zijn eigen zin doen ; gaat het naar uw zin? ; men kan het niet ieder naar de zin maken ;iets kwaads in de zin hebbenvoornemens zijn iets kwaads te doen;`s mensen zin is `s mensen leven of een mens z`n zin is een mens z`n levenlaat iem. maar doen waar hij zin in heeft;van zins zijn, Zuid-Nederlands : van zin zijn of zinnens zijnvan plan zijn;3gevoel: hij heeft geen zin voor humor ;4zintuig: de vijf zinnen ; algemeen geestelijke vermogens:al zijn zinnen op iets zetteniets hevig begeren of voortdurend in zijn gedachten met iets bezig zijn;van zijn zinnen beroofd zijnvan zijn verstand beroofd;dat kwam mij in de zinin de gedachte;5 mening, inzicht;zoveel hoofden, zoveel zinnenieder heeft zijn eigen mening;6 volzin, een of meer woorden die een zelfstandig afgerond geheel vormen;7in deze of die zinop deze (die) manier, in deze (die) geest: na de besprekingen werd het artikel in deze zin gewijzigd
Inhoud van een woord of een samenstel van woorden
bedoeling, intentie, betekenis, doelnutanimo, gading, meug, puf, smaak, voorliefde, begeerte, gezindheid, goesting, liefhebberij, lust, neiging, trek, wilzintuiggevoelinzicht, meningvolzin
".