ziekteverwekker

Betekenis ziekteverwekker

De betekenis van ziekteverwekker is: "iedere verzameling of kweek van organismen, of ieder afgeleid produkt, alleen dan wel in gerecombineerde vorm, van zo`n verzameling die of kweek van organismen dat een ziekte kan veroorzaken bij enig levend wezen (met uitzondering van de mens),en ieder gewijzigd afgeleid produkt van die organismen dat drager of overbrenger kan zijn van een verwekker van dierziekten, of het weefsel, de celkweek, de afscheidingsprodukten dan wel de uitwerpselen waarlangs of door middel waarvan een verwekker van dierziekten kan worden gedragen of overgebracht. Immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals toegelaten bij Richtlijn 90/677/EEG, vallen niet onder deze definitie
Organisme of virus dat in staat is ziekte te verwekken. Niet alle pathogenen zijn parasiet, bijv. pathogenen die op afstand via de bodem hun pathogene invloed uitoefenen; Ziekteverwekkend agens of micro-organisme
".

Defenitie ziekteverwekker

De definitie van ziekteverwekker is: "iedere verzameling of kweek van organismen, of ieder afgeleid produkt, alleen dan wel in gerecombineerde vorm, van zo`n verzameling die of kweek van organismen dat een ziekte kan veroorzaken bij enig levend wezen (met uitzondering van de mens),en ieder gewijzigd afgeleid produkt van die organismen dat drager of overbrenger kan zijn van een verwekker van dierziekten, of het weefsel, de celkweek, de afscheidingsprodukten dan wel de uitwerpselen waarlangs of door middel waarvan een verwekker van dierziekten kan worden gedragen of overgebracht. Immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals toegelaten bij Richtlijn 90/677/EEG, vallen niet onder deze definitie
Organisme of virus dat in staat is ziekte te verwekken. Niet alle pathogenen zijn parasiet, bijv. pathogenen die op afstand via de bodem hun pathogene invloed uitoefenen; Ziekteverwekkend agens of micro-organisme
".