zelfstandige produktie-eenheid

Betekenis zelfstandige produktie-eenheid

De betekenis van zelfstandige produktie-eenheid is: "werkplaats die zich noch in de lokalen noch in een bijgebouw van een overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG of 77/99/EEG erkende inrichting bevindt en voldoet aan de eisen genoemd in hoofdstuk I van bijlage I van de onderhavige richtlijn
".

Defenitie zelfstandige produktie-eenheid

De definitie van zelfstandige produktie-eenheid is: "werkplaats die zich noch in de lokalen noch in een bijgebouw van een overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG of 77/99/EEG erkende inrichting bevindt en voldoet aan de eisen genoemd in hoofdstuk I van bijlage I van de onderhavige richtlijn
".