wild

Betekenis wild

De betekenis van wild is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in natuurstaat: wilde zwijnen ;2vrij groeiend, niet door mensen gekweekt: wilde kers ;3woest, onbeschaafd: wilde spelletjes ; een wilde blik ;ik ben er niet wild vanik vind het niet zo geweldig;4ongeregeld;een wilde stakingzie bij staking ;de wilde vaartzie bij vaart ;5wild vleeswoekervlees; zie ook bij1 haar ;IIhet -woord1wilde staat: in het wild groeiende planten ;in het wilde wegzonder overleg;2wat op jacht geschoten wordt;klein wildhazen, konijnen, patrijzen enz.;grof wildherten, zwijnen enz.;groot wildleeuwen, tijgers enz.;rood wildherten, reeën;zwart wildwilde zwijnen
1 niet tam 2 onbeschaafd, bruusk, heftig
niet als huisdier beschouwde landzoogdieren of vogels, die niet zijn bedoeld in artikel 1,lid 1,van Richtlijn 64/433/EEG, noch in artikel 1 van Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/657/ EEG
baldadig, ongetemd, bout, onbeheerst, onbeschaafd, onbesuisd, onstuimig, primitief, ruw, stormachtig, verwilderd, vurig, woestongeregelddol, gebrandwildbraad
".

Defenitie wild

De definitie van wild is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in natuurstaat: wilde zwijnen ;2vrij groeiend, niet door mensen gekweekt: wilde kers ;3woest, onbeschaafd: wilde spelletjes ; een wilde blik ;ik ben er niet wild vanik vind het niet zo geweldig;4ongeregeld;een wilde stakingzie bij staking ;de wilde vaartzie bij vaart ;5wild vleeswoekervlees; zie ook bij1 haar ;IIhet -woord1wilde staat: in het wild groeiende planten ;in het wilde wegzonder overleg;2wat op jacht geschoten wordt;klein wildhazen, konijnen, patrijzen enz.;grof wildherten, zwijnen enz.;groot wildleeuwen, tijgers enz.;rood wildherten, reeën;zwart wildwilde zwijnen
1 niet tam 2 onbeschaafd, bruusk, heftig
niet als huisdier beschouwde landzoogdieren of vogels, die niet zijn bedoeld in artikel 1,lid 1,van Richtlijn 64/433/EEG, noch in artikel 1 van Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/657/ EEG
baldadig, ongetemd, bout, onbeheerst, onbeschaafd, onbesuisd, onstuimig, primitief, ruw, stormachtig, verwilderd, vurig, woestongeregelddol, gebrandwildbraad
".