wil

Betekenis wil

De betekenis van wil is: "de -woord (mannelijk)1wens om iets te doen of te bereiken: een sterke, een zwakke wil hebben ;de vrije wilzie bij vrij ;zijn goede wil tonenlaten zien dat men het goed bedoelt, bereid is om te doen wat wordt verlangd enz.;waar een wil is, is een wegals de wil er is, is er altijd wel een mogelijkheid om het doel te bereiken;iemands laatste, uiterste wilzijn testament;iets tegen wil en dank doentegen zijn zin;uit vrije wiluit vrije verkiezing;iemand ter wille zijndoen wat hij verlangt, naar zijn zin handelen;ik kan het met de beste wil van de wereld niet doenhoe graag ik het ook wil;2belang, zaak: om `s hemels wil ;ter wille van de kinderenom de kinderen, in het belang van de kinderen;3genoegen;wil van iets hebbener genoegen van beleven;(voor) elk wat wilsvoor ieder wat naar zijn gading; zie ookwilletje
eis, verlangen, bedoeling, wens, zinbelang, zaakdank, genoegen
".

Defenitie wil

De definitie van wil is: "de -woord (mannelijk)1wens om iets te doen of te bereiken: een sterke, een zwakke wil hebben ;de vrije wilzie bij vrij ;zijn goede wil tonenlaten zien dat men het goed bedoelt, bereid is om te doen wat wordt verlangd enz.;waar een wil is, is een wegals de wil er is, is er altijd wel een mogelijkheid om het doel te bereiken;iemands laatste, uiterste wilzijn testament;iets tegen wil en dank doentegen zijn zin;uit vrije wiluit vrije verkiezing;iemand ter wille zijndoen wat hij verlangt, naar zijn zin handelen;ik kan het met de beste wil van de wereld niet doenhoe graag ik het ook wil;2belang, zaak: om `s hemels wil ;ter wille van de kinderenom de kinderen, in het belang van de kinderen;3genoegen;wil van iets hebbener genoegen van beleven;(voor) elk wat wilsvoor ieder wat naar zijn gading; zie ookwilletje
eis, verlangen, bedoeling, wens, zinbelang, zaakdank, genoegen
".