wijs

Betekenis wijs

De betekenis van wijs is: "` wij - zede -woordwijzen1manier; het is op slechts één wijze mogelijk ; de wijze waarop deugt niet ;bij wijze van voorzorgals voorzorg;bij wijze van sprekenzoals men het uitdrukt;`s lands wijs `s lands eerelk land heeft zijn eigenaardige gewoonten, die men moet eerbiedigen;2melodie (in deze betekenis meestal uitsluitend : wijs); een mooie wijs ;van de wijs brengen, rakenin de war;geen wijs kunnen houdenniet op de juiste toon kunnen zingen;3werkwoordelijke vorm: aantonende, aanvoegende, gebiedende, onbepaalde wijs ;4modaliteit (bet 1, 2)2wijsbijvoeglijk naamwoord en bijwoordverstandig, veel inzicht hebbend, vooral ook de juiste doelen met de juiste middelen nastrevend;hij is niet goed wijsniet goed bij zijn hoofd;de wijste partij kiezendoen wat in bepaalde omstandigheden het meest raadzaam is;ik kan er niet (of geen) wijs uit wordenik begrijp het niet;ben je niet wijs? of ben je wijs?doe of praat niet zo onverstandig;ben je niet wijzer? of ben je wijzer?wees toch verstandiger;hij zal wel wijzer zijnhij zal wel zo verstandig zijn dat niet te doen;niet veel wijzer worden vanschertsend niet veel voordeel hebben van;(commissie van) wijze mannen(groep) personen die gevraagd wordt oplossingen te bieden in moeilijke of netelige kwesties
Van groot inzicht getuigend.
manier, modus, wijzewijsje, lied, melodieprudent, vroed, verstandig, zinnigmodaliteit
".

Defenitie wijs

De definitie van wijs is: "` wij - zede -woordwijzen1manier; het is op slechts één wijze mogelijk ; de wijze waarop deugt niet ;bij wijze van voorzorgals voorzorg;bij wijze van sprekenzoals men het uitdrukt;`s lands wijs `s lands eerelk land heeft zijn eigenaardige gewoonten, die men moet eerbiedigen;2melodie (in deze betekenis meestal uitsluitend : wijs); een mooie wijs ;van de wijs brengen, rakenin de war;geen wijs kunnen houdenniet op de juiste toon kunnen zingen;3werkwoordelijke vorm: aantonende, aanvoegende, gebiedende, onbepaalde wijs ;4modaliteit (bet 1, 2)2wijsbijvoeglijk naamwoord en bijwoordverstandig, veel inzicht hebbend, vooral ook de juiste doelen met de juiste middelen nastrevend;hij is niet goed wijsniet goed bij zijn hoofd;de wijste partij kiezendoen wat in bepaalde omstandigheden het meest raadzaam is;ik kan er niet (of geen) wijs uit wordenik begrijp het niet;ben je niet wijs? of ben je wijs?doe of praat niet zo onverstandig;ben je niet wijzer? of ben je wijzer?wees toch verstandiger;hij zal wel wijzer zijnhij zal wel zo verstandig zijn dat niet te doen;niet veel wijzer worden vanschertsend niet veel voordeel hebben van;(commissie van) wijze mannen(groep) personen die gevraagd wordt oplossingen te bieden in moeilijke of netelige kwesties
Van groot inzicht getuigend.
manier, modus, wijzewijsje, lied, melodieprudent, vroed, verstandig, zinnigmodaliteit
".