weten

Betekenis weten

De betekenis van weten is: "` we - tenI (wist, h. geweten)1kennis hebben van, bekend zijn met; iets te weten komen ; weet je vader daarvan? ;te wetennamelijk (bet 1);doen te wetenmaken bekend;niets meer van iemand willen wetenniets meer met hem te maken willen hebben;hij werkt dag en nacht, maar weet er niets vanondervindt er geen kwade gevolgen van;dat moet hij wetendat is zijn zaak;niet dat ik weetmij is het niet bekend;wie weet?misschien, best mogelijk;hij wil (het) niet weten dat het zijn vader iswil er niet voor uitkomen;weet jij er iets op?weet jij een oplossing?;weten te ontkomenerin slagen te ontkomen;dat voetballen, dat weet watdat brengt heel wat teweeg;weet je welals inhoudsloos stopwoord gebruikte uitdrukking: Cora is gewoon een hele toffe meid, weet je wel ;wat niet weet, wat niet deertiem. die onkundig is van het feit dat hij benadeeld is, heeft er geen last van;weet ik veel!uitroep als men van iets in het geheel geen weet heeft;zeker weten!ik ben ervan overtuigd;2 Zuid-Nederlands zien, meemaken;ik heb nooit weten beweren datik heb nooit horen beweren dat;3 Zuid-Nederlands :geweten zijn of (ge)rakenbekend zijn, raken;IIhet -woordkennis;buiten mijn wetenzonder dat ik het wist;met mijn weten ; naar mijn beste weten ; tegen beter weten in2` we - tenverl tijd meerv van wijten
ergens kennis hebben
kennenkennis, kundeverstaanmeemaken, zien
".

Defenitie weten

De definitie van weten is: "` we - tenI (wist, h. geweten)1kennis hebben van, bekend zijn met; iets te weten komen ; weet je vader daarvan? ;te wetennamelijk (bet 1);doen te wetenmaken bekend;niets meer van iemand willen wetenniets meer met hem te maken willen hebben;hij werkt dag en nacht, maar weet er niets vanondervindt er geen kwade gevolgen van;dat moet hij wetendat is zijn zaak;niet dat ik weetmij is het niet bekend;wie weet?misschien, best mogelijk;hij wil (het) niet weten dat het zijn vader iswil er niet voor uitkomen;weet jij er iets op?weet jij een oplossing?;weten te ontkomenerin slagen te ontkomen;dat voetballen, dat weet watdat brengt heel wat teweeg;weet je welals inhoudsloos stopwoord gebruikte uitdrukking: Cora is gewoon een hele toffe meid, weet je wel ;wat niet weet, wat niet deertiem. die onkundig is van het feit dat hij benadeeld is, heeft er geen last van;weet ik veel!uitroep als men van iets in het geheel geen weet heeft;zeker weten!ik ben ervan overtuigd;2 Zuid-Nederlands zien, meemaken;ik heb nooit weten beweren datik heb nooit horen beweren dat;3 Zuid-Nederlands :geweten zijn of (ge)rakenbekend zijn, raken;IIhet -woordkennis;buiten mijn wetenzonder dat ik het wist;met mijn weten ; naar mijn beste weten ; tegen beter weten in2` we - tenverl tijd meerv van wijten
ergens kennis hebben
kennenkennis, kundeverstaanmeemaken, zien
".