wet

Betekenis wet

De betekenis van wet is: "West-Europese tijdwetde -woordwetten1iedere naar buiten werkende algemene regeling van het daartoe bevoegde gezag; zie staatswet ; een wet afkondigen ; in naam der wet ;de joodse wetde godsdienstvoorschriften van het Oude Testament;de oude wethet Oude Testament;de nieuwe wethet Nieuwe Testament;de heren der wetde overheid;de mannen der wetrechtsgeleerden;kracht van wet krijgenals wet gaan gelden;korte wetten makenstrenge en snel werkende maatregelen nemen (vgl : metten );(onder en) boven de wet staanniet gebonden zijn aan de wetsvoorschriften;iem. de wet stelleniemand bevelen wat hij doen moet;iemand buiten de wet stellenhem vogelvrij verklaren;de wet verzetteneertijds de overheid van een stad veranderen; zie ook bijnood , ongeschreven , voorschrijven ;2vaste regel volgens welke een bepaald gebeuren verloopt: de wetten der mechanica, der natuurkunde enz.
set (verplichte) regels
rechtwetmatigheidlex
".

Defenitie wet

De definitie van wet is: "West-Europese tijdwetde -woordwetten1iedere naar buiten werkende algemene regeling van het daartoe bevoegde gezag; zie staatswet ; een wet afkondigen ; in naam der wet ;de joodse wetde godsdienstvoorschriften van het Oude Testament;de oude wethet Oude Testament;de nieuwe wethet Nieuwe Testament;de heren der wetde overheid;de mannen der wetrechtsgeleerden;kracht van wet krijgenals wet gaan gelden;korte wetten makenstrenge en snel werkende maatregelen nemen (vgl : metten );(onder en) boven de wet staanniet gebonden zijn aan de wetsvoorschriften;iem. de wet stelleniemand bevelen wat hij doen moet;iemand buiten de wet stellenhem vogelvrij verklaren;de wet verzetteneertijds de overheid van een stad veranderen; zie ook bijnood , ongeschreven , voorschrijven ;2vaste regel volgens welke een bepaald gebeuren verloopt: de wetten der mechanica, der natuurkunde enz.
set (verplichte) regels
rechtwetmatigheidlex
".