wereld

Betekenis wereld

De betekenis van wereld is: "` we - reldde -woordwerelden1de aarde en de mensen: voor niets ter wereld ;de Oude WereldEuropa, Aziƫ en Afrika;de Nieuwe WereldAmerika; zie ook bijderde ;de omgekeerde (of verkeerde) wereldhet omgekeerde van wat men verwacht;de andere wereldhet dodenrijk;iem. naar de andere wereld sturen, helpenhem ombrengen;een kind ter wereld brengenbaren;iets de wereld in sturenhet publiceren;dat is uit de werelddat is afgehandeld, opgelost, er wordt niet meer over gepraat;tegen de wereld gaan of slaanflauwvallen;een wereld van verschileen enorm verschil;2heelal: de schepping van de wereld ;er gaat een wereld voor je openje zal geheel nieuwe onbekende ervaringen opdoen, je zal dingen zien waarvan je niet wist dat ze bestonden;3kringen, milieu: in de wereld der kunstenaars ;de geleerde wereldde gestudeerden, de geleerden;4leven, samenleving: iets betekenen in de wereld ;door de wereld komenzijn levensweg vinden;5 beschaafde kringen, kringen van weelde en ijdelheid:een man van de wereldvan beschaafde omgangsvormen;de wereld dienenweelde en genot najagen;der wereld afgestorven zijnniets om aards genot geven
aardekosmos, universum, heelalkringen, milieusamenleving, leven
".

Defenitie wereld

De definitie van wereld is: "` we - reldde -woordwerelden1de aarde en de mensen: voor niets ter wereld ;de Oude WereldEuropa, Aziƫ en Afrika;de Nieuwe WereldAmerika; zie ook bijderde ;de omgekeerde (of verkeerde) wereldhet omgekeerde van wat men verwacht;de andere wereldhet dodenrijk;iem. naar de andere wereld sturen, helpenhem ombrengen;een kind ter wereld brengenbaren;iets de wereld in sturenhet publiceren;dat is uit de werelddat is afgehandeld, opgelost, er wordt niet meer over gepraat;tegen de wereld gaan of slaanflauwvallen;een wereld van verschileen enorm verschil;2heelal: de schepping van de wereld ;er gaat een wereld voor je openje zal geheel nieuwe onbekende ervaringen opdoen, je zal dingen zien waarvan je niet wist dat ze bestonden;3kringen, milieu: in de wereld der kunstenaars ;de geleerde wereldde gestudeerden, de geleerden;4leven, samenleving: iets betekenen in de wereld ;door de wereld komenzijn levensweg vinden;5 beschaafde kringen, kringen van weelde en ijdelheid:een man van de wereldvan beschaafde omgangsvormen;de wereld dienenweelde en genot najagen;der wereld afgestorven zijnniets om aards genot geven
aardekosmos, universum, heelalkringen, milieusamenleving, leven
".