weerhouden

Betekenis weerhouden

De betekenis van weerhouden is: "weer` hou - den(weerhield, h. weerhouden)1terughouden, afhouden van: iemand van iets weerhouden ; zich door niets laten weerhouden ;2 Zuid-Nederlands ophouden, vooral door onvoorziene omstandigheden; verhinderen;weerhouden zijnverhinderd zijn;3 Zuid-Nederlands (iem.) tegen zijn wil vasthouden;4 Zuid-Nederlands in overweging nemen, rekening houden met, ingaan op;5 Zuid-Nederlands (van een kandidatuur) aanvaarden;6 Zuid-Nederlands voordragen, voorstellen; selecteren;7 Zuid-Nederlands bedwingen, inhouden, tegenhouden: zijn tranen weerhouden ;8 Zuid-Nederlands buitenhouden, buitensluiten: het licht weerhouden ;9 Zuid-Nederlands :de aandacht weerhoudende aandacht hebben; iems. aandacht trekken
tegenhouden, terughoudenafhouden, beletten, ophouden, verhinderenaanvaardenselecteren, voordragen, voorstellenbedwingen, inhoudenbuitenhouden, buitensluiten
".

Defenitie weerhouden

De definitie van weerhouden is: "weer` hou - den(weerhield, h. weerhouden)1terughouden, afhouden van: iemand van iets weerhouden ; zich door niets laten weerhouden ;2 Zuid-Nederlands ophouden, vooral door onvoorziene omstandigheden; verhinderen;weerhouden zijnverhinderd zijn;3 Zuid-Nederlands (iem.) tegen zijn wil vasthouden;4 Zuid-Nederlands in overweging nemen, rekening houden met, ingaan op;5 Zuid-Nederlands (van een kandidatuur) aanvaarden;6 Zuid-Nederlands voordragen, voorstellen; selecteren;7 Zuid-Nederlands bedwingen, inhouden, tegenhouden: zijn tranen weerhouden ;8 Zuid-Nederlands buitenhouden, buitensluiten: het licht weerhouden ;9 Zuid-Nederlands :de aandacht weerhoudende aandacht hebben; iems. aandacht trekken
tegenhouden, terughoudenafhouden, beletten, ophouden, verhinderenaanvaardenselecteren, voordragen, voorstellenbedwingen, inhoudenbuitenhouden, buitensluiten
".