water

Betekenis water

De betekenis van water is: "` wa - terhet -woord1kleurloze vloeistof waarvan de molecule bestaat uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof (H 2 O);hard watermet een hoog gehalte aan calcium- en magnesiumzouten;zacht waterwater waarin weinig of geen calcium- of magnesiumzouten voorkomen;hoog water, laag waterhoge, lage waterstand;zwaar waterwater met afwijkende isotoop waterstof;open watera) niet (door sluizen e.d.) afgesloten; b) niet bevroren;tussen water en windgezegd van dat deel van palen in het water, dat bij eb droog en bij vloed onder water staat;dat wast al het water van de zee niet afdat is niet weg te praten;bang zijn zich aan koud water te brandenovermatig voorzichtig zijn, geen enkel risico (van straf, berisping, schade) durven lopen;water in zijn of de wijn doenzijn eisen niet meer zo hoog stellen;water naar (de) zee dragenoverbodig werk doen;het hoofd boven water houdenzich handhaven, niet ondergaan;het water komt aan de lippende nood is zeer hoog;een schip te water latenvan stapel laten lopen;Gods water over Gods akker laten lopenalles maar laten gaan zoals het gaat;het water loopt altijd naar de zeewie veel heeft, krijgt nog meer;het feestje is helemaal in het water gevallenmislukt;het is (ze zijn) water en vuurze zijn elkaars grootste vijanden;op water en brood zittenstrenge gevangenisstraf ondergaan;een gebied onder water zettenlaten overstromen;te water rakenper ongeluk in het water (een sloot, gracht e.d.) terechtkomen;boven water komenna lang zoeken of na verloren gewaand te zijn (weer) gevonden worden; zie ook bijspijker , zon ;2 wateren, waters mineraalwater: spuitwater ; vloeistof voor cosmetische of geneeskundige doeleinden gebruikt: haarwater , gorgelwater ;3 wateren, waters rivier, beek, sloot, kanaal e.d.;stille waters hebben diepe grondenmensen die weinig zeggen, (be)denken des te meer;4helderheid: diamanten van het zuiverste water ;van het zuiverste waterfiguurlijk van de eerste rang;5 waterzucht;6 informeel pis, urine;ik voel het aan mijn waterik voel het aankomen, ik voorvoel het
vloeistof, H2O
typische glans van parels
ganzenwijn, H2O, majem, aquabeek, kanaal, rivier, slootpis, urine
".

Defenitie water

De definitie van water is: "` wa - terhet -woord1kleurloze vloeistof waarvan de molecule bestaat uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof (H 2 O);hard watermet een hoog gehalte aan calcium- en magnesiumzouten;zacht waterwater waarin weinig of geen calcium- of magnesiumzouten voorkomen;hoog water, laag waterhoge, lage waterstand;zwaar waterwater met afwijkende isotoop waterstof;open watera) niet (door sluizen e.d.) afgesloten; b) niet bevroren;tussen water en windgezegd van dat deel van palen in het water, dat bij eb droog en bij vloed onder water staat;dat wast al het water van de zee niet afdat is niet weg te praten;bang zijn zich aan koud water te brandenovermatig voorzichtig zijn, geen enkel risico (van straf, berisping, schade) durven lopen;water in zijn of de wijn doenzijn eisen niet meer zo hoog stellen;water naar (de) zee dragenoverbodig werk doen;het hoofd boven water houdenzich handhaven, niet ondergaan;het water komt aan de lippende nood is zeer hoog;een schip te water latenvan stapel laten lopen;Gods water over Gods akker laten lopenalles maar laten gaan zoals het gaat;het water loopt altijd naar de zeewie veel heeft, krijgt nog meer;het feestje is helemaal in het water gevallenmislukt;het is (ze zijn) water en vuurze zijn elkaars grootste vijanden;op water en brood zittenstrenge gevangenisstraf ondergaan;een gebied onder water zettenlaten overstromen;te water rakenper ongeluk in het water (een sloot, gracht e.d.) terechtkomen;boven water komenna lang zoeken of na verloren gewaand te zijn (weer) gevonden worden; zie ook bijspijker , zon ;2 wateren, waters mineraalwater: spuitwater ; vloeistof voor cosmetische of geneeskundige doeleinden gebruikt: haarwater , gorgelwater ;3 wateren, waters rivier, beek, sloot, kanaal e.d.;stille waters hebben diepe grondenmensen die weinig zeggen, (be)denken des te meer;4helderheid: diamanten van het zuiverste water ;van het zuiverste waterfiguurlijk van de eerste rang;5 waterzucht;6 informeel pis, urine;ik voel het aan mijn waterik voel het aankomen, ik voorvoel het
vloeistof, H2O
typische glans van parels
ganzenwijn, H2O, majem, aquabeek, kanaal, rivier, slootpis, urine
".