vreemd kapitaal

Betekenis vreemd kapitaal

De betekenis van vreemd kapitaal is: "deel van de passiva, zijnde kort en lang vreemd vermogen; tot vreemd vermogen op lange termijn behoren langlopende schulden en voorzieningen; tot het kortlopende vreemd overmogen behoren de crediteuren, nog te betalen belastingen en te betalen dividenden; totaal der in de balans opgenomen schulden
".

Defenitie vreemd kapitaal

De definitie van vreemd kapitaal is: "deel van de passiva, zijnde kort en lang vreemd vermogen; tot vreemd vermogen op lange termijn behoren langlopende schulden en voorzieningen; tot het kortlopende vreemd overmogen behoren de crediteuren, nog te betalen belastingen en te betalen dividenden; totaal der in de balans opgenomen schulden
".