voorzieningen

Betekenis voorzieningen

De betekenis van voorzieningen is: "balanspost voor verplichtingen, kosten of verliezen die op de balansdatum wel bekend resp. te verwachten zijn, doch waarvan onzeker is of, wanneer resp. in welke omvang zij zich zullen woorden
".

Defenitie voorzieningen

De definitie van voorzieningen is: "balanspost voor verplichtingen, kosten of verliezen die op de balansdatum wel bekend resp. te verwachten zijn, doch waarvan onzeker is of, wanneer resp. in welke omvang zij zich zullen woorden
".