visvergunning en speciaal visdocument van een viss

Betekenis visvergunning en speciaal visdocument van een viss

De betekenis van visvergunning en speciaal visdocument van een viss is: "een door de Commissie afgegeven verklaring behelzende de minimuminformatie betreffende de identificatie, de technische kenmerken en de uitrusting van het vaartuig, aangevuld met een voorafgaande machtiging die het vaartuig in staat stelt overeenkomstig de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en de bepalingen van de visserijovereenkomst met het betrokken derde land visserijactiviteiten uit te oefenen in de communautaire visserijzone
".

Defenitie visvergunning en speciaal visdocument van een viss

De definitie van visvergunning en speciaal visdocument van een viss is: "een door de Commissie afgegeven verklaring behelzende de minimuminformatie betreffende de identificatie, de technische kenmerken en de uitrusting van het vaartuig, aangevuld met een voorafgaande machtiging die het vaartuig in staat stelt overeenkomstig de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en de bepalingen van de visserijovereenkomst met het betrokken derde land visserijactiviteiten uit te oefenen in de communautaire visserijzone
".