visum voor kort verblijf

Betekenis visum voor kort verblijf

De betekenis van visum voor kort verblijf is: "Onder visum voor kort verblijf wordt verstaan een Benelux-visum dat de houder ervan het recht geeft op een verblijf in NL, B of L voor een periode van ten hoogste 3 maanden. Dit visum (sticker) dient te zijn aangebracht in een geldig reisdocument en is nodig voor onderdanen uit visumplichtige landen. Als deze onderdanen langer dan 3 maanden willen blijven, noeten ze in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf (zie aldaar)
".

Defenitie visum voor kort verblijf

De definitie van visum voor kort verblijf is: "Onder visum voor kort verblijf wordt verstaan een Benelux-visum dat de houder ervan het recht geeft op een verblijf in NL, B of L voor een periode van ten hoogste 3 maanden. Dit visum (sticker) dient te zijn aangebracht in een geldig reisdocument en is nodig voor onderdanen uit visumplichtige landen. Als deze onderdanen langer dan 3 maanden willen blijven, noeten ze in het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf (zie aldaar)
".