vinger

Betekenis vinger

De betekenis van vinger is: "de -woord (mannelijk)vingers, literaire taal vingerenlid van de hand;Gods vingerduidelijk blijkende leiding van God;iem. met een natte vinger kunnen aanwijzen (of belopen)iem. voordat een natte vinger droog is, dus vlug, kunnen aanwijzen;hij is met een natte vinger te lijmengemakkelijk over te halen;met de natte vingeroppervlakkig, snel;als je ze een vinger geeft, nemen ze de hele handals je hun iets geeft, willen ze alles hebben;lange vingers hebbendiefachtig zijn;een vinger in de pap hebbenmedezeggenschap hebben;het, iets in de vingers hebbeneen vak, kunstgreep e.d. zonder veel moeite leren of goed beheersen;lekker is maar een vinger langiets lekkers is vlug opgegeten;mijn vingers jeukenzie bij jeuken ;iem. op de vingers kijkenstreng toezien op iems. werk;iem. de vinger op de mond leggeniem. het zwijgen opleggen;vinger en duim naar iets likken of aflikkenzeer begerig zijn naar iets;zijn vingers erbij opeteniets heel erg lekker vinden;iets op zijn vingers kunnen narekenen of natellenhet verloop met grote waarschijnlijkheid kunnen vaststellen;zich in de vingers snijdenzich door een domme streek schade berokkenen;iem. op de vingers tikkeniem. een vermaning geven;geen vinger uitstekenniets doen, geen moeite doen om;iem. om de vinger kunnen windenhem kunnen laten doen wat men wil;iets door de vingers zieniets oogluikend toestaan;de vinger aan de pols houdeniets nauwlettend volgen;zijn vingers aan iets brandenschade ondervinden door iets te doen wat boven iems. mogelijkheden gaat;de vingers erbij aflikkenvan iets smullen, veel genoegen aan iets beleven;lange vingerslangwerpige koekjes, aan één kant bedekt met suiker; zie ook bij1 groen , nawijzen , 1 wond
Elk van de 5 gelede extremiteiten waar de hand zich in splitst.
fik, grijper, jat, tengel
".

Defenitie vinger

De definitie van vinger is: "de -woord (mannelijk)vingers, literaire taal vingerenlid van de hand;Gods vingerduidelijk blijkende leiding van God;iem. met een natte vinger kunnen aanwijzen (of belopen)iem. voordat een natte vinger droog is, dus vlug, kunnen aanwijzen;hij is met een natte vinger te lijmengemakkelijk over te halen;met de natte vingeroppervlakkig, snel;als je ze een vinger geeft, nemen ze de hele handals je hun iets geeft, willen ze alles hebben;lange vingers hebbendiefachtig zijn;een vinger in de pap hebbenmedezeggenschap hebben;het, iets in de vingers hebbeneen vak, kunstgreep e.d. zonder veel moeite leren of goed beheersen;lekker is maar een vinger langiets lekkers is vlug opgegeten;mijn vingers jeukenzie bij jeuken ;iem. op de vingers kijkenstreng toezien op iems. werk;iem. de vinger op de mond leggeniem. het zwijgen opleggen;vinger en duim naar iets likken of aflikkenzeer begerig zijn naar iets;zijn vingers erbij opeteniets heel erg lekker vinden;iets op zijn vingers kunnen narekenen of natellenhet verloop met grote waarschijnlijkheid kunnen vaststellen;zich in de vingers snijdenzich door een domme streek schade berokkenen;iem. op de vingers tikkeniem. een vermaning geven;geen vinger uitstekenniets doen, geen moeite doen om;iem. om de vinger kunnen windenhem kunnen laten doen wat men wil;iets door de vingers zieniets oogluikend toestaan;de vinger aan de pols houdeniets nauwlettend volgen;zijn vingers aan iets brandenschade ondervinden door iets te doen wat boven iems. mogelijkheden gaat;de vingers erbij aflikkenvan iets smullen, veel genoegen aan iets beleven;lange vingerslangwerpige koekjes, aan één kant bedekt met suiker; zie ook bij1 groen , nawijzen , 1 wond
Elk van de 5 gelede extremiteiten waar de hand zich in splitst.
fik, grijper, jat, tengel
".