vermogen

Betekenis vermogen

De betekenis van vermogen is: "ver` mo - genI (vermocht, h. vermocht)1kunnen, in staat zijn tot: niets vermocht hem te troosten ;2invloed hebben: niets op iem. vermogen ;IIhet -woordvermogens1verstand: iemands geestvermogens ;2kracht, macht: alles doen wat in zijn vermogen is of ligt ;3bezit, rijkdom naar vermogen bijdragen ; een groot vermogen ; iem. van vermogen ;dat kost een vermogenzeer veel geld;handel totaal bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen;4hetgeen een machine voortbrengen kan: het elektrisch vermogen ; het vermogen van een stoommachine
1 totaal aan bezit 2 wat het kan
in bedrijfseconomische zin: eigen vermogen, vreemd vermogen; 2)in juridische zin: maatschappelijk kapitaal
omvang van een elektriciteitsleverantie, uitgedrukt in kilowatt (kW) of kilovoltampère (kVA)
verstandfaculteit, potentie, bekwaamheid, capaciteit, kracht, machtpecunia, rijkdom, bezit, bezitting, debiet, fortuinkunnen
".

Defenitie vermogen

De definitie van vermogen is: "ver` mo - genI (vermocht, h. vermocht)1kunnen, in staat zijn tot: niets vermocht hem te troosten ;2invloed hebben: niets op iem. vermogen ;IIhet -woordvermogens1verstand: iemands geestvermogens ;2kracht, macht: alles doen wat in zijn vermogen is of ligt ;3bezit, rijkdom naar vermogen bijdragen ; een groot vermogen ; iem. van vermogen ;dat kost een vermogenzeer veel geld;handel totaal bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen;4hetgeen een machine voortbrengen kan: het elektrisch vermogen ; het vermogen van een stoommachine
1 totaal aan bezit 2 wat het kan
in bedrijfseconomische zin: eigen vermogen, vreemd vermogen; 2)in juridische zin: maatschappelijk kapitaal
omvang van een elektriciteitsleverantie, uitgedrukt in kilowatt (kW) of kilovoltampère (kVA)
verstandfaculteit, potentie, bekwaamheid, capaciteit, kracht, machtpecunia, rijkdom, bezit, bezitting, debiet, fortuinkunnen
".