verklaring

Betekenis verklaring

De betekenis van verklaring is: "duiding, exegese, explicatie, interpretatie, rekenschap, uitleg, commentaar, opheldering, reden, toelichting, uitleggingattestatie, belijdenis, declaratie, manifest, attest, bekendmaking, betuiging, bewering, getuigenis, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak
statement in bronprogramma, dat niet wordt vervangen door een machine-opdracht maar t.b.v. de compiler de eigenschappen definieert van constanten en gegevensbestanddelen, die in een programma fungeren als operands
ver` kla - ringde -woord (vrouwelijk)verklaringenhet verklaren;1uitlegging;2uitspraak; mededeling;3schriftelijk bewijs
".

Defenitie verklaring

De definitie van verklaring is: "duiding, exegese, explicatie, interpretatie, rekenschap, uitleg, commentaar, opheldering, reden, toelichting, uitleggingattestatie, belijdenis, declaratie, manifest, attest, bekendmaking, betuiging, bewering, getuigenis, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak
statement in bronprogramma, dat niet wordt vervangen door een machine-opdracht maar t.b.v. de compiler de eigenschappen definieert van constanten en gegevensbestanddelen, die in een programma fungeren als operands
ver` kla - ringde -woord (vrouwelijk)verklaringenhet verklaren;1uitlegging;2uitspraak; mededeling;3schriftelijk bewijs
".