uitkomst van de tweede berekening

Betekenis uitkomst van de tweede berekening

De betekenis van uitkomst van de tweede berekening is: "wordt verkregen door dit nieuwe bedrag te vermenigvuldigen met het getal dat de voor het laatste boekjaar bestaande verhouding aangeeft tussen het bedrag van de schaden die ten laste van de onderneming blijven na overdracht uit hoofde van herverzekering en het bedrag van de brutoschaden;die verhoudingsgetal mag in geen geval lager zijn dan 50 %
".

Defenitie uitkomst van de tweede berekening

De definitie van uitkomst van de tweede berekening is: "wordt verkregen door dit nieuwe bedrag te vermenigvuldigen met het getal dat de voor het laatste boekjaar bestaande verhouding aangeeft tussen het bedrag van de schaden die ten laste van de onderneming blijven na overdracht uit hoofde van herverzekering en het bedrag van de brutoschaden;die verhoudingsgetal mag in geen geval lager zijn dan 50 %
".