uitbesteding

Betekenis uitbesteding

De betekenis van uitbesteding is: "het laten verrichten van werkzaamheden door gespecialiseerde ondernemingen.De uit te besteden werkzaamheden worden verricht als aanneming van werk...
Hiervan is sprake indien werkzaamheden in opdracht van het Ministerie geheel of gedeeltelijk door derden worden verricht.Dit impliceert niet een delegatie van verantwoordelijkheden of subsidiëring van activiteiten.Een deel van de uitbesteding betreft:de uitvoering van vooral technische hulp-projecten door commerciële particuliere instellingen(consultants)
Van Dale(aanbesteding);Het laten uitvoeren van bepaalde bewerkingen of diensten of het laten produceren van bepaalde produkten door derden.(1)
".

Defenitie uitbesteding

De definitie van uitbesteding is: "het laten verrichten van werkzaamheden door gespecialiseerde ondernemingen.De uit te besteden werkzaamheden worden verricht als aanneming van werk...
Hiervan is sprake indien werkzaamheden in opdracht van het Ministerie geheel of gedeeltelijk door derden worden verricht.Dit impliceert niet een delegatie van verantwoordelijkheden of subsidiëring van activiteiten.Een deel van de uitbesteding betreft:de uitvoering van vooral technische hulp-projecten door commerciële particuliere instellingen(consultants)
Van Dale(aanbesteding);Het laten uitvoeren van bepaalde bewerkingen of diensten of het laten produceren van bepaalde produkten door derden.(1)
".