toezicht

Betekenis toezicht

De betekenis van toezicht is: "` toe - zichthet -woordhet toezien, bewaking; het toezicht hebben op of over ; onder toezicht staan
algemene handelingen van de douaneautoriteiten die ertoe strekken de voorschriften die op vrije zones en vrije entrepots van toepassing zijn, te doen naleven
in afwachting van nadere coördinatie, de methoden, ongeacht hun vorm of wijze van tenuitvoerlegging, die de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat voor het uitoefenen van controle op een kredietinstelling aanwenden
surveillance, bewaking, controle, inspectie, nazicht, opzichthoede, zorg
".

Defenitie toezicht

De definitie van toezicht is: "` toe - zichthet -woordhet toezien, bewaking; het toezicht hebben op of over ; onder toezicht staan
algemene handelingen van de douaneautoriteiten die ertoe strekken de voorschriften die op vrije zones en vrije entrepots van toepassing zijn, te doen naleven
in afwachting van nadere coördinatie, de methoden, ongeacht hun vorm of wijze van tenuitvoerlegging, die de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat voor het uitoefenen van controle op een kredietinstelling aanwenden
surveillance, bewaking, controle, inspectie, nazicht, opzichthoede, zorg
".