telecommunicatie

Betekenis telecommunicatie

De betekenis van telecommunicatie is: "` te - le - com - mu - ni - ca - tie[-(t)sie]de -woord (vrouwelijk)het overbrengen van informatie over grote afstand zonder tijdverlies, vooral met moderne elektronische middelen
a) het overbrengen van signalen over lange afstand, bijvoorbeeld via telegraaf, radio of televisie; b) datatransmissie tussen een computersysteem en op afstand opgestelde apparatuur, via een eenheid die de gegevens, waar nodig, omzet in een andere vorm en die de snelheid van de transmissie regelt; c) in bredere zin: uitzending, overdracht en ontvangst van tekens, signalen, geschrift, beelden en geluid of gegevens van enige andere soort over draden, met behulp van radioverbinding, of langs optische of andere elektromagnetische weg
Elke overdracht, uitzending of ontvangst van tekens, signalen, geschrift en geluid of gegevens van enig ander soort via draden, radio, optisch of elektromagnetisch, over een zekere afstand
".

Defenitie telecommunicatie

De definitie van telecommunicatie is: "` te - le - com - mu - ni - ca - tie[-(t)sie]de -woord (vrouwelijk)het overbrengen van informatie over grote afstand zonder tijdverlies, vooral met moderne elektronische middelen
a) het overbrengen van signalen over lange afstand, bijvoorbeeld via telegraaf, radio of televisie; b) datatransmissie tussen een computersysteem en op afstand opgestelde apparatuur, via een eenheid die de gegevens, waar nodig, omzet in een andere vorm en die de snelheid van de transmissie regelt; c) in bredere zin: uitzending, overdracht en ontvangst van tekens, signalen, geschrift, beelden en geluid of gegevens van enige andere soort over draden, met behulp van radioverbinding, of langs optische of andere elektromagnetische weg
Elke overdracht, uitzending of ontvangst van tekens, signalen, geschrift en geluid of gegevens van enig ander soort via draden, radio, optisch of elektromagnetisch, over een zekere afstand
".