teamleider

Betekenis teamleider

De betekenis van teamleider is: "De hoofdbewaarder is de direct leidinggevende van de penitentiair inrichtingswerker (piw-er).Met de invoering van het werken in teams veranderde zijn functie ingrijpend: hij werd van`brigadier`in een hiërarchische structuur tot teamleider in een op het`linking-pin`-model geënte overlegstructuur. Dit teamleiderschap komt neer op het voorzitten van de teamvergaderingen, het toezien op opvang en begeleiding van nieuwe piw-ers en het houden van beoordelings-of functioneringsgesprekken. Daarnaast vervullen de teamleiders de functie van communicatieschakel met het hoofd algemene dienst en-deels via deze-de directie
".

Defenitie teamleider

De definitie van teamleider is: "De hoofdbewaarder is de direct leidinggevende van de penitentiair inrichtingswerker (piw-er).Met de invoering van het werken in teams veranderde zijn functie ingrijpend: hij werd van`brigadier`in een hiërarchische structuur tot teamleider in een op het`linking-pin`-model geënte overlegstructuur. Dit teamleiderschap komt neer op het voorzitten van de teamvergaderingen, het toezien op opvang en begeleiding van nieuwe piw-ers en het houden van beoordelings-of functioneringsgesprekken. Daarnaast vervullen de teamleiders de functie van communicatieschakel met het hoofd algemene dienst en-deels via deze-de directie
".