tafel

Betekenis tafel

De betekenis van tafel is: "` ta - fel(«Latijn)de -woordtafels, 5 ook tafelen1meubel met horizontaal blad op één of meer poten rustend;2eettafel: aan tafel gaan, zitten ;iem. onder (de) tafel drinkenbij een gezamenlijke drinkpartij beter tegen de drank blijken te kunnen dan de ander;scheiding van tafel en bedopheffing van de samenwoning van echtgenoten;3het aan tafel zitten, het eten: een gesprek over tafel ;na tafelna het eten;4de aanzittende personen: de hele tafel applaudisseerde ; zie ook bij open ;5de Tafel des Heren, de Heilige Tafelrooms-katholiek de communie(bank), protestants de Avondmaalstafel;6 tafel waaraan de deelnemers aan een vergadering zitten;om de tafel gaan zittengezamenlijk bespreken, overleggen;ter tafel brengenin bespreking brengen;de groene tafelbestuurstafel, regeringstafel, tafel voor examinatoren; ook speeltafel;van of onder de tafel vegenafwijzen zonder in bespreking te nemen;onder de tafel kletseninformeel in een discussie overdonderen;7 plaat van hout, steen, metaal waarop iets geschreven of getekend staat: de tafelen der Wet ;de Wet der twee stenen tafelende oudtestamentische wet der tien geboden;de wetten der twaalf tafelenoude Romeinse wetten;8 lijst, tabel: de tafels van vermenigvuldiging ;9 vlak (van een briljant)
Meubelstuk met een of meer poten, bedoeld om dingen op te zetten.
Deel van een gereedschapswerktuig voor de fixatie van het werkstuk
tabel, lijstvlak
".

Defenitie tafel

De definitie van tafel is: "` ta - fel(«Latijn)de -woordtafels, 5 ook tafelen1meubel met horizontaal blad op één of meer poten rustend;2eettafel: aan tafel gaan, zitten ;iem. onder (de) tafel drinkenbij een gezamenlijke drinkpartij beter tegen de drank blijken te kunnen dan de ander;scheiding van tafel en bedopheffing van de samenwoning van echtgenoten;3het aan tafel zitten, het eten: een gesprek over tafel ;na tafelna het eten;4de aanzittende personen: de hele tafel applaudisseerde ; zie ook bij open ;5de Tafel des Heren, de Heilige Tafelrooms-katholiek de communie(bank), protestants de Avondmaalstafel;6 tafel waaraan de deelnemers aan een vergadering zitten;om de tafel gaan zittengezamenlijk bespreken, overleggen;ter tafel brengenin bespreking brengen;de groene tafelbestuurstafel, regeringstafel, tafel voor examinatoren; ook speeltafel;van of onder de tafel vegenafwijzen zonder in bespreking te nemen;onder de tafel kletseninformeel in een discussie overdonderen;7 plaat van hout, steen, metaal waarop iets geschreven of getekend staat: de tafelen der Wet ;de Wet der twee stenen tafelende oudtestamentische wet der tien geboden;de wetten der twaalf tafelenoude Romeinse wetten;8 lijst, tabel: de tafels van vermenigvuldiging ;9 vlak (van een briljant)
Meubelstuk met een of meer poten, bedoeld om dingen op te zetten.
Deel van een gereedschapswerktuig voor de fixatie van het werkstuk
tabel, lijstvlak
".