storing

Betekenis storing

De betekenis van storing is: "` sto - ringde -woord (vrouwelijk)storingen1het storen;technische storingonderbreking doordat machines enz. niet goed werken;2 nadering van een depressie;3gestoorde ontvangst van een radio- of tv-station
een fout in een voor de emissie relevant onderdeel of systeem, die ertoe kan leiden dat de emissies de grenswaarden van punt 5.3.2 overschrijden
fout, veelal betrekking hebbend op een apparatuur-onregelmatigheid, die gemakkelijk kan worden gelokaliseerd en tot op zekere hoogte voorspelbaar is (bijv. een versleten component)
Onderbreking van een handeling door het niet goed functioneren van bep.werktuigen
hapering, belemmering, breuk, hinder, onderbrekingmankement, defect, ongeregeldheid, pech, stoornis, uitvalberoering, panne, perturbatie, verontrusting, verstoring, verwarring
".

Defenitie storing

De definitie van storing is: "` sto - ringde -woord (vrouwelijk)storingen1het storen;technische storingonderbreking doordat machines enz. niet goed werken;2 nadering van een depressie;3gestoorde ontvangst van een radio- of tv-station
een fout in een voor de emissie relevant onderdeel of systeem, die ertoe kan leiden dat de emissies de grenswaarden van punt 5.3.2 overschrijden
fout, veelal betrekking hebbend op een apparatuur-onregelmatigheid, die gemakkelijk kan worden gelokaliseerd en tot op zekere hoogte voorspelbaar is (bijv. een versleten component)
Onderbreking van een handeling door het niet goed functioneren van bep.werktuigen
hapering, belemmering, breuk, hinder, onderbrekingmankement, defect, ongeregeldheid, pech, stoornis, uitvalberoering, panne, perturbatie, verontrusting, verstoring, verwarring
".