stof die onder toezicht staat

Betekenis stof die onder toezicht staat

De betekenis van stof die onder toezicht staat is: "a) iedere natuurlijke of synthetische stof, vermeld in lijst I of II van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, en van dat Verdrag zoals gewijzigd door het Protocol van 1972, b) iedere stof die wordt genoemd in de herziene lijsten I,II,II en IV van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971, c) iedere stof die aan de uit hoofde van artikel 5, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ ... (PbEG L167/1997) betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe, synthetische drugs getroffen contolemaatregelen onderworpen is
".

Defenitie stof die onder toezicht staat

De definitie van stof die onder toezicht staat is: "a) iedere natuurlijke of synthetische stof, vermeld in lijst I of II van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, en van dat Verdrag zoals gewijzigd door het Protocol van 1972, b) iedere stof die wordt genoemd in de herziene lijsten I,II,II en IV van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971, c) iedere stof die aan de uit hoofde van artikel 5, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ ... (PbEG L167/1997) betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe, synthetische drugs getroffen contolemaatregelen onderworpen is
".