stichting

Betekenis stichting

De betekenis van stichting is: "` stich - tingde -woord (vrouwelijk)1het stichten;2 stichtingen rechtspersoon die, zonder winstoogmerk, met een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel nastreeft: volgens de wet mag een stichting geen leden hebben ;3godsdienstige verheffing of ontroering
een door een rechtshandeling afgezonderd vermogen om daarmee een bepaald, veelal niet-commercieel, doel te bereiken
gronding, grondlegging, grondvesting, invoering, oprichting, vestiginginrichting, instellingverheffing, wijding, zalving
".

Defenitie stichting

De definitie van stichting is: "` stich - tingde -woord (vrouwelijk)1het stichten;2 stichtingen rechtspersoon die, zonder winstoogmerk, met een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel nastreeft: volgens de wet mag een stichting geen leden hebben ;3godsdienstige verheffing of ontroering
een door een rechtshandeling afgezonderd vermogen om daarmee een bepaald, veelal niet-commercieel, doel te bereiken
gronding, grondlegging, grondvesting, invoering, oprichting, vestiginginrichting, instellingverheffing, wijding, zalving
".