steun

Betekenis steun

De betekenis van steun is: "de -woord (mannelijk)1 steunen stut;2hulp;3 verouderd toelage aan personen die geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien (thans bijstand genoemd): in de steun lopen ; steun trekken ;4 verouderd de instelling die zorg draagt voor de uitkering van de steun (bet 3)
onder dit begrip vallen ook elementen van steunverlening die zijn vervat in financieringsmaatregelen als deelnemingen, kapitaalinjecties of soortgelijke maatregelen (zoals in aandelen, converteerbare obligatieleningen of leningen waarvan het financieel rendement ten minste gedeeltelijk afhangt van de resultaten van de onderneming) die door de Lid-Staten, de territoriale collectiviteiten of lichamen die met het oog daarop staatsmiddelen gebruiken, ten gunste van ijzer-en staalondernemingen worden genomen en die niet vallen onder de inbreng van risicodragend kapitaal volgens de normale investeringspraktijk in een markteconomie
stut waarop de hoorn(samenstel van microfoon en telefoon)rust
steunpunt, steunsel, houvast, stutheul, ruggensteun, support, toevlucht, bescherming, bevordering, bijstand, goedkeuring, hulp, medewerking, ondersteuningtoeverlaatwerkloosheidsuitkering, dop
".

Defenitie steun

De definitie van steun is: "de -woord (mannelijk)1 steunen stut;2hulp;3 verouderd toelage aan personen die geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien (thans bijstand genoemd): in de steun lopen ; steun trekken ;4 verouderd de instelling die zorg draagt voor de uitkering van de steun (bet 3)
onder dit begrip vallen ook elementen van steunverlening die zijn vervat in financieringsmaatregelen als deelnemingen, kapitaalinjecties of soortgelijke maatregelen (zoals in aandelen, converteerbare obligatieleningen of leningen waarvan het financieel rendement ten minste gedeeltelijk afhangt van de resultaten van de onderneming) die door de Lid-Staten, de territoriale collectiviteiten of lichamen die met het oog daarop staatsmiddelen gebruiken, ten gunste van ijzer-en staalondernemingen worden genomen en die niet vallen onder de inbreng van risicodragend kapitaal volgens de normale investeringspraktijk in een markteconomie
stut waarop de hoorn(samenstel van microfoon en telefoon)rust
steunpunt, steunsel, houvast, stutheul, ruggensteun, support, toevlucht, bescherming, bevordering, bijstand, goedkeuring, hulp, medewerking, ondersteuningtoeverlaatwerkloosheidsuitkering, dop
".