stand

Betekenis stand

De betekenis van stand is: "de -woord (mannelijk)standen1houding; plaats ten opzichte van de omgeving; ligging;tot stand brengenverrichten; oprichten;in stand houdendoen voortbestaan;tot stand komenvoltooid, verwezenlijkt worden;de stand van zakende toestand;schaken , dammen stelling op het bord: een goede stand hebben ;2maatschappelijke rang;de betere standde meer gegoeden;de gegoede stand ;de lagere standde minder gegoeden;de derde standin de middeleeuwen: het volk, de burgerij, tegenover adel en geestelijkheid;de vierde standarbeiders;boven zijn stand levenroyaler leven dan de inkomsten toelaten;zijn stand ophouden(met moeite) volbrengen wat men meent aan zijn stand verschuldigd te zijn;een (hoge) stand voerenzijn levenswijze inrichten naar een (hoge) stand;ieder in zijn standieder naar zijn maatschappelijke rang, vooral naar zijn inkomsten;3getal(len), rangschikking e.d. waarmee men scores aanduidt in wedstrijden of het resultaat van metingen: de stand is 2-0 ;4de Burgerlijke Standzie bij burgerlijk ; zie ook bijstandje2stand[stend](«Engels)de -woord (mannelijk)stands1plaats, uitstalling van een deelnemer op een tentoonstelling of jaarbeurs;2toeschouwerstribune op een renbaan
halt, houding, ligging, plaats, positie, stilstandgesteldheid, staat, toestandkaste, afkomst, klasse, rangscorestalletje
".

Defenitie stand

De definitie van stand is: "de -woord (mannelijk)standen1houding; plaats ten opzichte van de omgeving; ligging;tot stand brengenverrichten; oprichten;in stand houdendoen voortbestaan;tot stand komenvoltooid, verwezenlijkt worden;de stand van zakende toestand;schaken , dammen stelling op het bord: een goede stand hebben ;2maatschappelijke rang;de betere standde meer gegoeden;de gegoede stand ;de lagere standde minder gegoeden;de derde standin de middeleeuwen: het volk, de burgerij, tegenover adel en geestelijkheid;de vierde standarbeiders;boven zijn stand levenroyaler leven dan de inkomsten toelaten;zijn stand ophouden(met moeite) volbrengen wat men meent aan zijn stand verschuldigd te zijn;een (hoge) stand voerenzijn levenswijze inrichten naar een (hoge) stand;ieder in zijn standieder naar zijn maatschappelijke rang, vooral naar zijn inkomsten;3getal(len), rangschikking e.d. waarmee men scores aanduidt in wedstrijden of het resultaat van metingen: de stand is 2-0 ;4de Burgerlijke Standzie bij burgerlijk ; zie ook bijstandje2stand[stend](«Engels)de -woord (mannelijk)stands1plaats, uitstalling van een deelnemer op een tentoonstelling of jaarbeurs;2toeschouwerstribune op een renbaan
halt, houding, ligging, plaats, positie, stilstandgesteldheid, staat, toestandkaste, afkomst, klasse, rangscorestalletje
".