staat van lasten en baten

Betekenis staat van lasten en baten

De betekenis van staat van lasten en baten is: "rekening waarop de opbrengsten en de uitgaven/kosten over een periode tegenover elkander worden gesteld, ter bepaling van het resultaat over die periode. De vorm waarin deze rekening wordt opgesteld verschilt naar land. In enkele landen worden de opbrengsten en de kosten van de normale bedrijfsactiviteiten over een periode, op een afzonderlijke rekening (zie: exploitatierekening) geboekt. Het saldo van die rekening wordt dan overgeboekt naar de verlies-en winstrekening
".

Defenitie staat van lasten en baten

De definitie van staat van lasten en baten is: "rekening waarop de opbrengsten en de uitgaven/kosten over een periode tegenover elkander worden gesteld, ter bepaling van het resultaat over die periode. De vorm waarin deze rekening wordt opgesteld verschilt naar land. In enkele landen worden de opbrengsten en de kosten van de normale bedrijfsactiviteiten over een periode, op een afzonderlijke rekening (zie: exploitatierekening) geboekt. Het saldo van die rekening wordt dan overgeboekt naar de verlies-en winstrekening
".