staat

Betekenis staat

De betekenis van staat is: "de -woord (mannelijk)staten1 («Latijn) toestand: in goede staat , in slechte staat ;staat van belegoorlogstoestand waarbij het hoogste gezag berust bij de militaire autoriteiten;de echtelijke staathet huwelijk;in kennelijke staat van dronkenschapduidelijk beschonken;in alle statenin hevige opwinding;2vereiste toestand, gelegenheid; in staat zijn om ... ; iemand in staat stellen iets te doen ;3stand, rang; waardigheid: een hoge staat voeren ;4 («Frans) meervoudig zelfstandig naamwoord groep afgevaardigden;Gedeputeerde Statenuit de Provinciale Staten gekozen groep, belast met het dagelijks bestuur en de uitvoering van de door de Provinciale Staten (zie bij provinciaal ) genomen besluiten;de Staten-Generaalde Eerste en Tweede Kamer;5 stuk grondgebied met de daarop wonende bevolking dat zich onder het gezag van een soevereine regering bevindt; zie ook bij raad ;6 overzicht, lijst: een staat aanleggen ;een staat van dienstopsomming hoe lang, waar, in welke functie enz. men in dienst geweest is;7 berekening;staat op iets kunnen makenerop kunnen rekenen
conditie, stand van zaken, gesteldheid, toestandgelegenheidrang, stand, status, waardigheidgebied, land, rijklijst, opgave, overzicht, uittrekselberekening
".

Defenitie staat

De definitie van staat is: "de -woord (mannelijk)staten1 («Latijn) toestand: in goede staat , in slechte staat ;staat van belegoorlogstoestand waarbij het hoogste gezag berust bij de militaire autoriteiten;de echtelijke staathet huwelijk;in kennelijke staat van dronkenschapduidelijk beschonken;in alle statenin hevige opwinding;2vereiste toestand, gelegenheid; in staat zijn om ... ; iemand in staat stellen iets te doen ;3stand, rang; waardigheid: een hoge staat voeren ;4 («Frans) meervoudig zelfstandig naamwoord groep afgevaardigden;Gedeputeerde Statenuit de Provinciale Staten gekozen groep, belast met het dagelijks bestuur en de uitvoering van de door de Provinciale Staten (zie bij provinciaal ) genomen besluiten;de Staten-Generaalde Eerste en Tweede Kamer;5 stuk grondgebied met de daarop wonende bevolking dat zich onder het gezag van een soevereine regering bevindt; zie ook bij raad ;6 overzicht, lijst: een staat aanleggen ;een staat van dienstopsomming hoe lang, waar, in welke functie enz. men in dienst geweest is;7 berekening;staat op iets kunnen makenerop kunnen rekenen
conditie, stand van zaken, gesteldheid, toestandgelegenheidrang, stand, status, waardigheidgebied, land, rijklijst, opgave, overzicht, uittrekselberekening
".