spoor

Betekenis spoor

De betekenis van spoor is: "het -woordsporen1het geheel van tekens waaraan de weg die iem. of iets gegaan is, te herkennen is, bijv. voet- of pootafdrukken, indrukken van een wiel enz.; de vandalen lieten een spoor van vernielingen achter ;iemand op het spoor helpende richting aangeven waarin hij zoeken moet;het spoor bijster zijnde weg kwijt zijn;iemand op het spoor zijnweten waar men heen moet om hem te vinden;hij is vertrokken zonder een spoor achter te latenzonder dat uit te maken is waarheen hij gegaan is;figuurlijk overblijfsel;er was geen spoor meer van te vindener was niets van over;er waren nog sporen van zijn invloed te bemerken ; in dit erts is een spoor van radium aangetoond ;2stel rails: zie bij dubbelspoor , smalspoor ;3trein: we gaan met het spoor ; spoorwegmaatschappij: hij werkt bij het spoor ;4deel van een filmstrook waarop het geluid wordt geregistreerd, of van een magneetband of -schijf waarop informatie wordt vastgelegd, bijv. een geluids- of een videosignaal2spoorde -woordsporen1puntig uitsteeksel, getand raadje aan de laars van ruiters;een paard de sporen gevendoor een prik met de sporen tot groter snelheid aandrijven;zijn sporen verdiend hebbenzijn bekwaamheid getoond hebben;2puntig uitsteeksel aan de poot van een haan3spoor(«Grieks) sporen ,` spo - re(«Grieks)de -woordsporenvoortplantingsorgaan bij lagere planten
1.elk spoorvormig aanhangsel;2.Secale cornutum;3.calcaneus
blijvende vervorming in het dwarsprofiel van het wegoppervlak, veroorzaakt door wielovergangen
overzicht van de uitvoering van een programma, waaruit de volgorde van de verwerkte opdrachten blijkt
verzameling op rij geplaatste posities op een bewegende informatiedrager die na elkaar kunnen worden gelezen of geschreven door een lees/schrijfkop, zonder deze kop te verplaatsen(1); deel van een bewegende informatiedrager, bijvoorbeeld een magneettrommel, magneetband of magneetschijf, waarvan de daarop vastgelegde informatie toegankelijk is bij een bepaalde stand van de leeskop(2)
overblijfsel, schijn, vlek, zweemspoorwegtreinspoorwegmaatschappijtrackspore
".

Defenitie spoor

De definitie van spoor is: "het -woordsporen1het geheel van tekens waaraan de weg die iem. of iets gegaan is, te herkennen is, bijv. voet- of pootafdrukken, indrukken van een wiel enz.; de vandalen lieten een spoor van vernielingen achter ;iemand op het spoor helpende richting aangeven waarin hij zoeken moet;het spoor bijster zijnde weg kwijt zijn;iemand op het spoor zijnweten waar men heen moet om hem te vinden;hij is vertrokken zonder een spoor achter te latenzonder dat uit te maken is waarheen hij gegaan is;figuurlijk overblijfsel;er was geen spoor meer van te vindener was niets van over;er waren nog sporen van zijn invloed te bemerken ; in dit erts is een spoor van radium aangetoond ;2stel rails: zie bij dubbelspoor , smalspoor ;3trein: we gaan met het spoor ; spoorwegmaatschappij: hij werkt bij het spoor ;4deel van een filmstrook waarop het geluid wordt geregistreerd, of van een magneetband of -schijf waarop informatie wordt vastgelegd, bijv. een geluids- of een videosignaal2spoorde -woordsporen1puntig uitsteeksel, getand raadje aan de laars van ruiters;een paard de sporen gevendoor een prik met de sporen tot groter snelheid aandrijven;zijn sporen verdiend hebbenzijn bekwaamheid getoond hebben;2puntig uitsteeksel aan de poot van een haan3spoor(«Grieks) sporen ,` spo - re(«Grieks)de -woordsporenvoortplantingsorgaan bij lagere planten
1.elk spoorvormig aanhangsel;2.Secale cornutum;3.calcaneus
blijvende vervorming in het dwarsprofiel van het wegoppervlak, veroorzaakt door wielovergangen
overzicht van de uitvoering van een programma, waaruit de volgorde van de verwerkte opdrachten blijkt
verzameling op rij geplaatste posities op een bewegende informatiedrager die na elkaar kunnen worden gelezen of geschreven door een lees/schrijfkop, zonder deze kop te verplaatsen(1); deel van een bewegende informatiedrager, bijvoorbeeld een magneettrommel, magneetband of magneetschijf, waarvan de daarop vastgelegde informatie toegankelijk is bij een bepaalde stand van de leeskop(2)
overblijfsel, schijn, vlek, zweemspoorwegtreinspoorwegmaatschappijtrackspore
".