splitsing

Betekenis splitsing

De betekenis van splitsing is: "` split - singde -woord (vrouwelijk)splitsingen1het splitsen;2scheiding, verdeling;3plaats waar een weg zich splitst in twee of meer andere wegen
de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap als gevolg en op het tijdstip van haar ontbinding zonder liquidatie in hun geheel op twee of meer reeds bestaande of nieuwe vennootschappen overgaan tegen uitgifte, volgens een pro-rata regeling, van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende vennootschappen aan haar deelgerechtigden, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze bewijzen
ontdubbeling, splijting, scheiding, scheuring, verdelingbifurcatie, kruising, vertakking
".

Defenitie splitsing

De definitie van splitsing is: "` split - singde -woord (vrouwelijk)splitsingen1het splitsen;2scheiding, verdeling;3plaats waar een weg zich splitst in twee of meer andere wegen
de rechtshandeling waarbij de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap als gevolg en op het tijdstip van haar ontbinding zonder liquidatie in hun geheel op twee of meer reeds bestaande of nieuwe vennootschappen overgaan tegen uitgifte, volgens een pro-rata regeling, van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende vennootschappen aan haar deelgerechtigden, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze bewijzen
ontdubbeling, splijting, scheiding, scheuring, verdelingbifurcatie, kruising, vertakking
".