sociale uitkering

Betekenis sociale uitkering

De betekenis van sociale uitkering is: "sociale uitkeringen zijn alle inkomensoverdrachten in geld of in natura aan gezinshuishoudingen door tussenkomst van een derde (dat wil zeggen van een andere eenheid dan een gezinshuishouding),die persoonlijk worden toegekend en tot doel hebben de lasten te dekken die voor de gezinshuishoudingen voortvloeien uit het zich voordoen of het bestaan van bepaalde risico`s of behoeften, zonder dat de begunstigde terzelfdertijd een gelijkwaardige tegenprestatie levert
".

Defenitie sociale uitkering

De definitie van sociale uitkering is: "sociale uitkeringen zijn alle inkomensoverdrachten in geld of in natura aan gezinshuishoudingen door tussenkomst van een derde (dat wil zeggen van een andere eenheid dan een gezinshuishouding),die persoonlijk worden toegekend en tot doel hebben de lasten te dekken die voor de gezinshuishoudingen voortvloeien uit het zich voordoen of het bestaan van bepaalde risico`s of behoeften, zonder dat de begunstigde terzelfdertijd een gelijkwaardige tegenprestatie levert
".