sociaal-agogisch onderwijs

Betekenis sociaal-agogisch onderwijs

De betekenis van sociaal-agogisch onderwijs is: "Abr.:SPO(1); HSPO(2),maakt deel uit van het HBO; Tot het hoger sociaal-agogisch onderwijs worden gerekend: scholen voor de opleiding van leider op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling, sociale academies, opleidingen voor maatschappelijk werk en voor arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid, de voortgezette agogische beroepsopleidingen, opl. bejaardenwelzijnswerk, de kadercurus voor opbouwwerk, opl. voor geestelijk werk, scholen voor arbeidsvoorziening en voor school-en beroepskeuzewerk en scholen voor HBO-jeugdwelzijnswerk.(1)
".

Defenitie sociaal-agogisch onderwijs

De definitie van sociaal-agogisch onderwijs is: "Abr.:SPO(1); HSPO(2),maakt deel uit van het HBO; Tot het hoger sociaal-agogisch onderwijs worden gerekend: scholen voor de opleiding van leider op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling, sociale academies, opleidingen voor maatschappelijk werk en voor arbeidsmarktpolitiek/personeelsbeleid, de voortgezette agogische beroepsopleidingen, opl. bejaardenwelzijnswerk, de kadercurus voor opbouwwerk, opl. voor geestelijk werk, scholen voor arbeidsvoorziening en voor school-en beroepskeuzewerk en scholen voor HBO-jeugdwelzijnswerk.(1)
".