sociaal

Betekenis sociaal

De betekenis van sociaal is: "so - ciaal[-` sjaal](«Frans«Latijn)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in groepsverband, met soortgenoten levend: mens zowel als hond zijn sociale wezens ;zich sociaal gedragenzich tot zijn medemens opstellen zoals het betaamt;2maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend: vgl de samenstellingen met socio- ;sociale controlecorrectie op het gedrag van iem., niet door een overheid of daartoe aangestelde persoon, maar door anderen zoals omstanders, vrienden e.d.;sociale geografieaardrijkskunde die nadruk legt op de verhouding tussen mens en milieu;sociale wetenschappenmaatschappijwetenschappen;3gericht op maatschappelijke verbetering, op een evenwichtige verdeling van de welvaart en bevordering van het welzijn;sociale voorzieningenmaatregelen als ziekte-, ouderdoms- en werkeloosheidsverzekering;sociale politiekstaatkunde die ten doel heeft in de noden en gebreken van de maatschappij te voorzien;sociaal werkwerkzaamheden ter verlichting van maatschappelijke noden;vandaar :sociaal werker, werkster ;in België :sociaal assistentiem. die sociaal werk doet;sociale academiein België :sociale schoolopleidingsinstituut voor sociale beroepen, bijv. dat van maatschappelijk werker;sociale dienstgemeentelijke instantie die zich bezighoudt met de uitvoering van bepaalde sociale wetten;sociale partnerswerkgevers en werknemers (of vertegenwoordigers daarvan) als gesprekspartners bij C.A.O.-onderhandelingen e.d.;sociale werkplaatsinstelling waar geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte personen nuttige arbeid kunnen verrichten;sociale wetgevingwetten regelende arbeidsvoorwaarden en andere verzorging van werknemers;sociale verzekeringenverzekeringen ten behoeve van loontrekkenden die niet (meer) kunnen werken;sociale lastenbijdragen ten behoeve van sociale verzekeringen;afdeling sociaal beleidpersoneelszaken;sociaal planplan bij afvloeiing van personeel, waarbij zoveel mogelijk aan de belangen van dit personeel wordt gedacht; zie ook bijwoning ;4begrip en gevoel hebbend voor de maatschappelijke noden
maatschappelijksociabel
".

Defenitie sociaal

De definitie van sociaal is: "so - ciaal[-` sjaal](«Frans«Latijn)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in groepsverband, met soortgenoten levend: mens zowel als hond zijn sociale wezens ;zich sociaal gedragenzich tot zijn medemens opstellen zoals het betaamt;2maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend: vgl de samenstellingen met socio- ;sociale controlecorrectie op het gedrag van iem., niet door een overheid of daartoe aangestelde persoon, maar door anderen zoals omstanders, vrienden e.d.;sociale geografieaardrijkskunde die nadruk legt op de verhouding tussen mens en milieu;sociale wetenschappenmaatschappijwetenschappen;3gericht op maatschappelijke verbetering, op een evenwichtige verdeling van de welvaart en bevordering van het welzijn;sociale voorzieningenmaatregelen als ziekte-, ouderdoms- en werkeloosheidsverzekering;sociale politiekstaatkunde die ten doel heeft in de noden en gebreken van de maatschappij te voorzien;sociaal werkwerkzaamheden ter verlichting van maatschappelijke noden;vandaar :sociaal werker, werkster ;in België :sociaal assistentiem. die sociaal werk doet;sociale academiein België :sociale schoolopleidingsinstituut voor sociale beroepen, bijv. dat van maatschappelijk werker;sociale dienstgemeentelijke instantie die zich bezighoudt met de uitvoering van bepaalde sociale wetten;sociale partnerswerkgevers en werknemers (of vertegenwoordigers daarvan) als gesprekspartners bij C.A.O.-onderhandelingen e.d.;sociale werkplaatsinstelling waar geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte personen nuttige arbeid kunnen verrichten;sociale wetgevingwetten regelende arbeidsvoorwaarden en andere verzorging van werknemers;sociale verzekeringenverzekeringen ten behoeve van loontrekkenden die niet (meer) kunnen werken;sociale lastenbijdragen ten behoeve van sociale verzekeringen;afdeling sociaal beleidpersoneelszaken;sociaal planplan bij afvloeiing van personeel, waarbij zoveel mogelijk aan de belangen van dit personeel wordt gedacht; zie ook bijwoning ;4begrip en gevoel hebbend voor de maatschappelijke noden
maatschappelijksociabel
".