simple structure matrix

Betekenis simple structure matrix

De betekenis van simple structure matrix is: "principe dat wordt gehanteerd voor het verkrijgen van een goede schatting van de communaliteit, hetgeen essentieel is voor elke factoranalyse. Dit in 1947 door Thurstone opgestelde principe komt er op neer dat a ) elke variabele minstens één nullading dient te hebben b ) op elke factor minstenu n nulladingen dienen voor te komen c ) voor elke twee factoren een aantal variabelen een nullading op de ene factor dient te vertonen en een hoge lading op de andere d ) voor elk tweetal factoren een groot aantal variabelen op beide factoren een nullading dienen te hebben e ) voor elk tweetal factoren slechts een klein aantal variabelen op beide factoren een lading ongelijk aan nul dienen te bezitten In zijn meest ideale vorm heeft een Simple Structure matrix een structuur zoals hieronder is aangegeven
".

Defenitie simple structure matrix

De definitie van simple structure matrix is: "principe dat wordt gehanteerd voor het verkrijgen van een goede schatting van de communaliteit, hetgeen essentieel is voor elke factoranalyse. Dit in 1947 door Thurstone opgestelde principe komt er op neer dat a ) elke variabele minstens één nullading dient te hebben b ) op elke factor minstenu n nulladingen dienen voor te komen c ) voor elke twee factoren een aantal variabelen een nullading op de ene factor dient te vertonen en een hoge lading op de andere d ) voor elk tweetal factoren een groot aantal variabelen op beide factoren een nullading dienen te hebben e ) voor elk tweetal factoren slechts een klein aantal variabelen op beide factoren een lading ongelijk aan nul dienen te bezitten In zijn meest ideale vorm heeft een Simple Structure matrix een structuur zoals hieronder is aangegeven
".