selectie

Betekenis selectie

De betekenis van selectie is: "se` lec - tie[-sie](«Frans«Latijn)de -woord (vrouwelijk)selecties1het uitkiezen van de beste(n);2uitgekozen gedeelten
(bij het telen van gewassen en diersoorten) het kiezen van voor de voortteling bestemde exemplaren, die zekere eigenschappen bezitten welke men tot ontwikkeling wenst te zien komen; Het opsporen en afzonderen van de gewenste combinatie van eigenschappen uit de verkregen nakomelingschap
bij datatransmissie, de mogelijkheid om aan te geven welke van een aantal op een gemeenschappelijke lijn aangesloten stations een bericht moeten ontvangen
het selecteren van blokken vastgelegde tekst om een nieuw document te kunnen samenstellen
het uitkiezen van individuen uit een populatie met bijzondere gewenste eigenschappen teneinde bij verdere voortplanting een gemiddeld type in deze richting te verkrijgen(1); selectie waarbij die eigenschappen worden behouden, die in de strijd om het bestaan door de uitwendige levensfactoren worden bepaald
proces, waarbij de computer het contact tot stand brengt met het eindstation, waarheen een bericht moet worden verzonden
uitzoeken van de meest geschikte fokdieren om deze voor de fokkerij te gebruiken
verkiezen van één orgaan of gedragslijn uit meerdere mogelijke, overeenkomstig de uitslag van een bepaalde test of gestelde voorwaarde
".

Defenitie selectie

De definitie van selectie is: "se` lec - tie[-sie](«Frans«Latijn)de -woord (vrouwelijk)selecties1het uitkiezen van de beste(n);2uitgekozen gedeelten
(bij het telen van gewassen en diersoorten) het kiezen van voor de voortteling bestemde exemplaren, die zekere eigenschappen bezitten welke men tot ontwikkeling wenst te zien komen; Het opsporen en afzonderen van de gewenste combinatie van eigenschappen uit de verkregen nakomelingschap
bij datatransmissie, de mogelijkheid om aan te geven welke van een aantal op een gemeenschappelijke lijn aangesloten stations een bericht moeten ontvangen
het selecteren van blokken vastgelegde tekst om een nieuw document te kunnen samenstellen
het uitkiezen van individuen uit een populatie met bijzondere gewenste eigenschappen teneinde bij verdere voortplanting een gemiddeld type in deze richting te verkrijgen(1); selectie waarbij die eigenschappen worden behouden, die in de strijd om het bestaan door de uitwendige levensfactoren worden bepaald
proces, waarbij de computer het contact tot stand brengt met het eindstation, waarheen een bericht moet worden verzonden
uitzoeken van de meest geschikte fokdieren om deze voor de fokkerij te gebruiken
verkiezen van één orgaan of gedragslijn uit meerdere mogelijke, overeenkomstig de uitslag van een bepaalde test of gestelde voorwaarde
".