schoolwerkplan

Betekenis schoolwerkplan

De betekenis van schoolwerkplan is: "Jaarlijks uitgegeven overzicht van de onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van een school.
In de Wet op het Basisonderwijs wordt beoogd dat de vormgeving van het onderwijs geschiedt op basis van het schoolwerkplan. Dit plan dient een overzicht van de organisatie en inhoud van het onderwijs te geven. Het bevoegd gezag stelt minimaal tweejaarlijks het schoolwerkplan vast. Uitgangspunt is dat de leerlingen in beginsel in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Het plan geeft onder andere inzicht in de leer-en ontwikkelingsdoelen van de school, de leerstofkeuze, de schoolorganisatie en de wijze waarop de voortgang van leerlingen wordt beoordeeld en daarover wordt gerapporteerd. In het schoolwerkplan kunnen voorzieningen worden opgenomen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond
".

Defenitie schoolwerkplan

De definitie van schoolwerkplan is: "Jaarlijks uitgegeven overzicht van de onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van een school.
In de Wet op het Basisonderwijs wordt beoogd dat de vormgeving van het onderwijs geschiedt op basis van het schoolwerkplan. Dit plan dient een overzicht van de organisatie en inhoud van het onderwijs te geven. Het bevoegd gezag stelt minimaal tweejaarlijks het schoolwerkplan vast. Uitgangspunt is dat de leerlingen in beginsel in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Het plan geeft onder andere inzicht in de leer-en ontwikkelingsdoelen van de school, de leerstofkeuze, de schoolorganisatie en de wijze waarop de voortgang van leerlingen wordt beoordeeld en daarover wordt gerapporteerd. In het schoolwerkplan kunnen voorzieningen worden opgenomen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond
".