ruim

Betekenis ruim

De betekenis van ruim is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1wijd, open, vrij;ruim baan makenbelemmeringen wegnemen;het ruime sopde volle zee;2veel ruimte biedend: ruime kamers, een wat te ruime jas ;3onbekrompen: een ruim standpunt , je moet die dingen ruim zien ;4royaal, rijkelijk: over ruime middelen beschikken , in ruime mate , ruim kunnen leven , met ruime hand geven ;een ruim geweten hebbenniet al te nauwgezet zijn;5 meer dan: ruim honderd , ruim een uur ;IIhet -woord1 ruimen voor goederen bestemde ruimte in een schip;2hemelruimte, heelal
de ruimte waarin de lading wordt geladen en gestuwd...
gespatieerd, groot, royaal, wijd, breed, groot, luchtig, open, riant, uitgebreid, veelomvattend, vrijroyaal, gul, mild, onbekrompenaanzienlijk, overvloedig, rijk, rijkelijkhemelruimte, heelalbergplaats
".

Defenitie ruim

De definitie van ruim is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1wijd, open, vrij;ruim baan makenbelemmeringen wegnemen;het ruime sopde volle zee;2veel ruimte biedend: ruime kamers, een wat te ruime jas ;3onbekrompen: een ruim standpunt , je moet die dingen ruim zien ;4royaal, rijkelijk: over ruime middelen beschikken , in ruime mate , ruim kunnen leven , met ruime hand geven ;een ruim geweten hebbenniet al te nauwgezet zijn;5 meer dan: ruim honderd , ruim een uur ;IIhet -woord1 ruimen voor goederen bestemde ruimte in een schip;2hemelruimte, heelal
de ruimte waarin de lading wordt geladen en gestuwd...
gespatieerd, groot, royaal, wijd, breed, groot, luchtig, open, riant, uitgebreid, veelomvattend, vrijroyaal, gul, mild, onbekrompenaanzienlijk, overvloedig, rijk, rijkelijkhemelruimte, heelalbergplaats
".