risico`s

Betekenis risico`s

De betekenis van risico`s is: "de in artikel 6 en de bijlagen I en III van Richtlijn 89/647/EEG genoemde activa en posten buiten de balanstelling, zonder toepassing van de in deze bepalingen vastgestelde wegingsfactoren; de in vorengenoemde bijlage III bedoelde posten buiten de balanstelling worden berekend volgens de in bijlage II bij dezelfde richtlijn beschreven methode, zonder toepassing van de wegingsfactoren die gelden voor de tegenpartij; de verbintenissen tot vaste overneming van een effectenemissie, onder aftrek van de aan andere kredietinstellingen of aan financiƫle instellingen overgedragen gedeelten
".

Defenitie risico`s

De definitie van risico`s is: "de in artikel 6 en de bijlagen I en III van Richtlijn 89/647/EEG genoemde activa en posten buiten de balanstelling, zonder toepassing van de in deze bepalingen vastgestelde wegingsfactoren; de in vorengenoemde bijlage III bedoelde posten buiten de balanstelling worden berekend volgens de in bijlage II bij dezelfde richtlijn beschreven methode, zonder toepassing van de wegingsfactoren die gelden voor de tegenpartij; de verbintenissen tot vaste overneming van een effectenemissie, onder aftrek van de aan andere kredietinstellingen of aan financiƫle instellingen overgedragen gedeelten
".