rente bij uitstel van betaling

Betekenis rente bij uitstel van betaling

De betekenis van rente bij uitstel van betaling is: "wie niet op tijd het door hem verschuldigde bedrag in geld betaalt, is een schadeverhoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke interessen op dat bedrag; de rente begint te lopen vanaf de dag, dat zij in rechte wordt gevorderd; indien de crediteur in een ingebrekestelling uitdrukkelijk heeft verklaard op rentevergoeding aanspraak te maken, loopt de rente vanaf de dag dat de in de ingebrekestelling gestelde termijn is verstreken
".

Defenitie rente bij uitstel van betaling

De definitie van rente bij uitstel van betaling is: "wie niet op tijd het door hem verschuldigde bedrag in geld betaalt, is een schadeverhoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke interessen op dat bedrag; de rente begint te lopen vanaf de dag, dat zij in rechte wordt gevorderd; indien de crediteur in een ingebrekestelling uitdrukkelijk heeft verklaard op rentevergoeding aanspraak te maken, loopt de rente vanaf de dag dat de in de ingebrekestelling gestelde termijn is verstreken
".