rem

Betekenis rem

De betekenis van rem is: "1de -woordremmentoestel waarmee men een voertuig doet stilstaan; figuurlijk belemmering, tegenwerking2remrad equivalent man (Engels) verouderde eenheid van effectieve stralingsdosis
Mechanisme die iets vertraagd of tot stilstand brengt.
bestralingdosis welke dezelfde biologische werking heeft dan 1 rad X rùvùntgen
de eenheid van dosisequivalent gebruikt in de radiologische bescherming. De doses in rems worden verkregen door vermenigvuldiging van de doses in rads met factoren die rekening houden met de biologische effecten van de verschillende soorten straling, de dosisverdeling in het lichaam en enig andere benodigde correcties
de organen van de reminrichting waar zich de krachten ontwikkelen die de beweging van het voertuig tegenwerken
Toestel of mechanisme om de beweging van een werktuig of werktuigdeel te vertragen of te doen stoppen, inz. aan voertuigen; 2)Constructie die de loop van het water tegenhoudt of vertraagt
, tegenwerking, belemmering, vang
".

Defenitie rem

De definitie van rem is: "1de -woordremmentoestel waarmee men een voertuig doet stilstaan; figuurlijk belemmering, tegenwerking2remrad equivalent man (Engels) verouderde eenheid van effectieve stralingsdosis
Mechanisme die iets vertraagd of tot stilstand brengt.
bestralingdosis welke dezelfde biologische werking heeft dan 1 rad X rùvùntgen
de eenheid van dosisequivalent gebruikt in de radiologische bescherming. De doses in rems worden verkregen door vermenigvuldiging van de doses in rads met factoren die rekening houden met de biologische effecten van de verschillende soorten straling, de dosisverdeling in het lichaam en enig andere benodigde correcties
de organen van de reminrichting waar zich de krachten ontwikkelen die de beweging van het voertuig tegenwerken
Toestel of mechanisme om de beweging van een werktuig of werktuigdeel te vertragen of te doen stoppen, inz. aan voertuigen; 2)Constructie die de loop van het water tegenhoudt of vertraagt
, tegenwerking, belemmering, vang
".