rekening

Betekenis rekening

De betekenis van rekening is: "` re - ke - ningde -woord (vrouwelijk)rekeningen1papier waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is;een rekening vereffenenbetalen; zie ook bijkind ;2 boekhouden blad bestaande uit een debet- en een creditzijde, waarop veranderingen in bezittingen en schulden en vorderingen worden geboekt;voor iemands rekening, voor rekening vante betalen door of voor de verantwoording van;in rekening brengendoen betalen;3per slot van rekeningten slotte, uiteindelijk;4rekening houden metdenken aan, zich richten naar;5rekening en verantwoording afleggenverklaringen afleggen aangaande het beheer van gelden;figuurlijk verklaringen afleggen omtrent zijn gedragingen;6 rekening-courant: een rekening bij de giro hebben
conto, rekening-courantdeclaratie, factuur, beer, memorandum, nota
".

Defenitie rekening

De definitie van rekening is: "` re - ke - ningde -woord (vrouwelijk)rekeningen1papier waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is;een rekening vereffenenbetalen; zie ook bijkind ;2 boekhouden blad bestaande uit een debet- en een creditzijde, waarop veranderingen in bezittingen en schulden en vorderingen worden geboekt;voor iemands rekening, voor rekening vante betalen door of voor de verantwoording van;in rekening brengendoen betalen;3per slot van rekeningten slotte, uiteindelijk;4rekening houden metdenken aan, zich richten naar;5rekening en verantwoording afleggenverklaringen afleggen aangaande het beheer van gelden;figuurlijk verklaringen afleggen omtrent zijn gedragingen;6 rekening-courant: een rekening bij de giro hebben
conto, rekening-courantdeclaratie, factuur, beer, memorandum, nota
".