register

Betekenis register

De betekenis van register is: "re` gis - ter(«Frans«Latijn)het -woordregisters1alfabetische of systematische inhoudsopgave, bladwijzer;2inschrijvingsboek, aktenboek: de registers van de burgerlijke stand ;3 muziek orgelstem; de gezamenlijke tot één geluidsoort behorende orgelpijpen;alle registers opentrekkenmet veel inzet te werk gaan
een opsomming van onderwerpen, persoonsnamen, aardrijkskundige namen, gebeurtenissen en andere behandelde zaken, met aanduiding van hun plaats in de publikatie. Een register of index kan, geheel of voornamelijk, gerangschikt zijn naar: a) alfabetische volgorde van de ingangen (onderwerpen, persoonsnamen, enz.); b) geklassificeerde volgorde van de ingangen (onderwerpen persoonsnamen enz.); c) chronologische, numerieke, alfa-numerieke, enz. volgorde van de ingangen (historische gebeurtenissen, namen, octrooien, standaards, rapporten, UDC-nummers enz.)
elk der trekkers of knoppen terzijde van het klavier, door welks werschuiving men de orgelpijpen van eenzelfde stem doet spreken
geheugen of een deel van een geheugen, gewoonlijk met een geheugencapaciteit van één woord, in het algemeen bestemd voor één of meer speciale doeleinden in een rekenautomaat(1); in een computer: speciaal snel toegankelijk geheugen van geringe capaciteit voor het tijdelijk vasthouden van informatie en bedoeld voor bijzondere functies(2)
bladwijzer, blafferd, index, kohier, inhoudsopgave, lijst, rol, tabel, tableauaktenboek, inschrijvingsboek, leggerorgelstem
".

Defenitie register

De definitie van register is: "re` gis - ter(«Frans«Latijn)het -woordregisters1alfabetische of systematische inhoudsopgave, bladwijzer;2inschrijvingsboek, aktenboek: de registers van de burgerlijke stand ;3 muziek orgelstem; de gezamenlijke tot één geluidsoort behorende orgelpijpen;alle registers opentrekkenmet veel inzet te werk gaan
een opsomming van onderwerpen, persoonsnamen, aardrijkskundige namen, gebeurtenissen en andere behandelde zaken, met aanduiding van hun plaats in de publikatie. Een register of index kan, geheel of voornamelijk, gerangschikt zijn naar: a) alfabetische volgorde van de ingangen (onderwerpen, persoonsnamen, enz.); b) geklassificeerde volgorde van de ingangen (onderwerpen persoonsnamen enz.); c) chronologische, numerieke, alfa-numerieke, enz. volgorde van de ingangen (historische gebeurtenissen, namen, octrooien, standaards, rapporten, UDC-nummers enz.)
elk der trekkers of knoppen terzijde van het klavier, door welks werschuiving men de orgelpijpen van eenzelfde stem doet spreken
geheugen of een deel van een geheugen, gewoonlijk met een geheugencapaciteit van één woord, in het algemeen bestemd voor één of meer speciale doeleinden in een rekenautomaat(1); in een computer: speciaal snel toegankelijk geheugen van geringe capaciteit voor het tijdelijk vasthouden van informatie en bedoeld voor bijzondere functies(2)
bladwijzer, blafferd, index, kohier, inhoudsopgave, lijst, rol, tabel, tableauaktenboek, inschrijvingsboek, leggerorgelstem
".